Navigace

Obsah

covid - informace, opatření

S účinností od 18. 9. 2020 je nařízením Ministerstva zdravotnictví povinností nosit roušku ve všech prostorách školy, a to i v průběhu vyučování ve třídách. Výjimku má 1. stupeň. Vybavte žáky sáčkem na odkládání roušky a doporučujeme i roušku náhradní.

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 12. 10. 2020  se zakazuje od  13. 10. – 1. 11. 2020  osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. 

Výuka bude probíhat pouze distančním způsobem.

Školní družina je mimo provoz.

Upozorňuji, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná!!!
Podle školského zákona je součástí povinné školní docházky a úmyslná absence nebude tolerována!!!

Školní jídelna bude i nadále v provozu od 13.– 23. 10.  2020. 

Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou odebrat do jídlonosičů pouze v době k tomu určené tj. 11.30 – 12.30 h. Obědy si každý žák odhlásí a přihlásí sám. Obědy nebudou automaticky odhlášeny!!!

Ve dnech 26. – 30. 10. 2020 se ve školní jídelně nevaří.

Žádost  o ošetřovné si mohou zákonní zástupci vyzvednout  v pondělí nebo ve středu od 8 – 11 hodin.

 

V Litvínově   12. 10. 2020                                    Mgr. Radka Jirkovská

                                                                                    ředitelka školy                                            

                                                                      

 

 

Omezení rozsahu úředních hodin na základě Usnesení vlády ČR.

S účinností od 12. 10. – 25. 10. 2020 jsou úřední hodiny omezeny pouze pro nezbytně nutná jednání:

Pondělí                     8.00 – 11.00

Středa                       8.00 – 11.00

V ostatních případech, prosím, upřednostňujte písemné, elektronické či telefonické jednání.

tel.č. :        773 826 346, 773 826 342, 773 826 341 

e-mail:       zshamr@zshamr.cz

google classroom návod
Akce školy, informace
Výstava žákovských prací z doby distanční výuky
Rekonstrukce a výzdoba školy

Charakteristika školy

Naše základní škola se nachází v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova. Tato malá škola rodinného typu poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře. Výuka zde probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola hravě a zdravě.

* motivační slovní hodnocení žáků v 1. třídě
* výuka čtení genetickou metodou
* výuka anglického jazyka od 1. třídy
* školní družina od 1.-5.třídy
* projektové dny,besedy, exkurze, výuka v přírodě, výlety, návštěvy divadel atd.

PROČ PRÁVĚ K NÁM DO HAMRU?

Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět
a znát.  Stavíme základy mostu mezi dětstvím a „dospělostí“.

 • Malá rodinná škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa.
 • Učíme podle školního vzdělávacího programu „Škola hravě a zdravě“.
 • V 1. třídě vyučujeme čtení a psaní genetickou metodou, která spočívá ve čtení jednotlivých písmen velké tiskací abecedy (S-L-O-V-O). Dítě spojuje hlásky ve slova, rozumí jejich významu ihned od počátku čtení.
 • Žáci se učí číst pomocí hry a prožitků, pohybového a obrazného přepisu významu slov (skládání písmen ze špejlí a drátků, modelování, kreslení, pantomimou).
 • Také při psaní se nejprve používají pouze velká tiskací písmena. Děti tak velmi záhy dokážou napsat téměř cokoli a rády toho využívají (napíší rodičům seznam na nákup, pozvánku na představení do dětského pokoje, poděkování kamarádům za pomoc…).
 • Výhradně slovní hodnocení v 1. třídě umožňuje Vám rodičům i dětem čerpat chuť a motivaci do dalšího učení, přitom se průběžně dovíte, v čem a jakou podporu potřebuje Váš malý školák.
 • Anglický jazyk vyučujeme od počátku školní docházky hravou formou.
 • Podporujeme rozvíjení logického a strategického myšlení pomocí zprostředkovaného učení, metodou FIE již od 1. třídy.
 • Nabízíme mnoho aktivit (kroužků) po vyučování.
 • Školní družina je určena pro všechny žáky 1. stupně.
 • Pro děti s vývojovými poruchami učení je k dispozici individuální pomoc zkušených pedagogů i speciálních pedagogů.
 • Realizujeme projekty rozvíjející tvořivost a práci s informacemi (projektové vyučování, tematické dny) několikrát během školního roku.
 • Sportujeme (cvičíme gymnastiku, lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, fotbal), vyjíždíme do přírody a snažíme se poznávat svět i jinak než ve škole.
 • Šetříme životní prostředí, třídíme odpad, pořádáme sběrové akce, kroužek zaměřený na environmentální výchovu.
 • Pedagogická dokumentace je vedena elektronicky a umožňuje rodičům sledovat dění ve škole i prospěch dětí z pohodlí domova.

š

logo