Navigace

Obsah

Informace k provozu školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,
postupně se budou vracet Vaše děti do školních lavic. Prozatím je to rotačně a  za ztížených podmínek, ale i tak jsme moc rádi, že se s Vašimi dětmi opět fyzicky potkáme. Moc se na ně těšíme.
Chtěla bych Vám všem velice poděkovat za shovívavost a Vaši pomoc v této nelehké době. Moc si jí vážím!! Vykonáváme svoji činnost a plníme pokyny nadřízených orgánů.
V případě, že nesouhlasíte, aby se Vaše dítě samo testovalo,  zkontaktujte, prosím,  třídního učitele, aby Vašemu dítěti omluvil absenci a předal Vám úkoly na celý týden. Pokud chcete být přítomni u samotestování Vašeho dítěte, můžete s ním přijít do školy. 
Děkuji vám všem, Radka Jirkovská, ředitelka školy

DOTAZY K TESTOVÁNÍ

ORGANIZACE K PROVOZU ŠKOLY OD 12.4.2021 (1.08 MB)

INFORMACE K TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ OD 12.4.2021 (1.08 MB)

Zajištění péče pro rodiče specifických profesí (1.08 MB)

Testování uchazečů o střední vzdělávání (1.07 MB)

Informace pro rodiče - známkování, adaptace po návratu do školy (1.07 MB)

.

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky), se z důvodu epidemiologické situace  uskuteční  v LITVÍNOVĚ v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021. Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Další informace k zápisu: skola/zapis/

Ke stažení: Odklad - informace (1.06 MB)        Zápisový list (1.06 MB)  
Žádost o přijetí (31.5 kB)      Žádost o odklad (32.5 kB)

 

Virtuální prohlídka školy

Poděkování panu P. Baraňákovi.

INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
o 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

o 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
 • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

o 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

o 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

 • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021

 

Informace

Na základě Usnesení vlády ČR se prodlužuje zákaz  osobní přítomnosti všech žáků na základním vzdělávání v základní škole  do 11.4.2021. Výuka bude probíhat pouze distančním způsobem. Školní družina je také mimo provoz.

Upozorňuji, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná! Podle školského zákona je součástí povinné školní docházky a úmyslná absence nebude tolerována!

Školní jídelna bude i nadále v provozu. Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou odebrat do jídlonosičů pouze v době k tomu určené tj. od 11. 30 – 13. 00 h. Obědy si každý žák musí přihlásit sám. Obědy budou automaticky odhlášeny!

Omezení rozsahu úředních hodin na základě Usnesení vlády ČR.
S účinností od 1. 3. 2021 jsou úřední hodiny omezeny pouze pro nezbytně nutná jednání: 

Pondělí  8.00 – 12.00, středa  8.00 – 12.00

V ostatních případech, prosím, upřednostňujte písemné, elektronické či telefonické jednání.

tel.č. :        773 826 346, 773 826 342, 773 826 341    e-mail:       zshamr@zshamr.cz

V Litvínově   27. 2. 2021                                        Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy 

Covid 19- informace, opatření

Akce školy, informace

Google Classroom - učebna (1.57 MB)                                  

Ošetřovné

Škola již žádost nevydává. Rodiče sami vyplní žádost zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Informace: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Název školy: Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
IČO: 47324287
Důvod uzavření: Usnesení vlády ČR

                                       

Poděkování

Vážení,
ráda bych touto cestou poděkovala všem žákům, kteří se i v této nelehké době účastnili vědomostních soutěží a olympiád. Zejména chlapcům z 9. A, R. Krejsovi, J. Bečvářovi a M. Turazovi, za úspěch v okresním kole Matematické olympiády a krajském kole soutěže Mladý chemik a dívkám z 8. B, M. Vorlíkové a K. Čačkové, za pěkné umístění v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Gratuluji i všem 38 žákům z 2. stupně, kteří postoupili do krajského kola Astronomické olympiády. Kromě těchto olympiád se naši žáci účastnili i Dějepisné, Zeměpisné i Logické olympiády, Bobříka informatiky a dalších soutěží.

Děkuji žákům za vzornou reprezentaci školy i vyučujícím, kteří je na soutěže připravovali.
Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy

Umístění žáků v soutěžích

Zákaz vstupu do online vyučování

Vážení rodiče,
velice si vážím Vaší pomoci v období distanční výuky, ale zároveň Vás žádám, abyste nevstupovali do online výuky. Pokud máte jakýkoli dotaz či problém, zkontaktujte, prosím, učitele či třídního učitele jiným způsobem např. přes Školu OnLine. Není vhodné, abyste narušovali výuku, ba dokonce cokoli řešili před žáky. Věřte mi, že není vůbec lehké žáky vyučovat online. Jakýkoli Váš zásah do hodiny je pro učitele velkým problémem. 
Moc děkuji za pochopení.
Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy
V Litvínově dne 3. 2. 2020     

Sběrová soutěž

Vážení rodiče, z důvodu vydání nového zákona o odpadech na území obce se ruší sběr odpadu (papír, víčka, elektroodpad).
Od 1. 3. 2021 se již NEBUDE sběr vybírat. Děkujeme za pochopení ZŠ Litvínov - Hamr.

Charakteristika školy

Naše základní škola se nachází v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova. Tato malá škola rodinného typu poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře. Výuka zde probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola hravě a zdravě.

* motivační slovní hodnocení žáků v 1. třídě
* výuka čtení genetickou metodou
* výuka anglického jazyka od 1. třídy
* školní družina od 1.-5.třídy
* projektové dny,besedy, exkurze, výuka v přírodě, výlety, návštěvy divadel atd.

PROČ PRÁVĚ K NÁM DO HAMRU?

Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět
a znát.  Stavíme základy mostu mezi dětstvím a „dospělostí“.

 • Malá rodinná škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa.
 • Učíme podle školního vzdělávacího programu „Škola hravě a zdravě“.
 • V 1. třídě vyučujeme čtení a psaní genetickou metodou, která spočívá ve čtení jednotlivých písmen velké tiskací abecedy (S-L-O-V-O). Dítě spojuje hlásky ve slova, rozumí jejich významu ihned od počátku čtení.
 • Žáci se učí číst pomocí hry a prožitků, pohybového a obrazného přepisu významu slov (skládání písmen ze špejlí a drátků, modelování, kreslení, pantomimou).
 • Také při psaní se nejprve používají pouze velká tiskací písmena. Děti tak velmi záhy dokážou napsat téměř cokoli a rády toho využívají (napíší rodičům seznam na nákup, pozvánku na představení do dětského pokoje, poděkování kamarádům za pomoc…).
 • Výhradně slovní hodnocení v 1. třídě umožňuje Vám rodičům i dětem čerpat chuť a motivaci do dalšího učení, přitom se průběžně dovíte, v čem a jakou podporu potřebuje Váš malý školák.
 • Anglický jazyk vyučujeme od počátku školní docházky hravou formou.
 • Podporujeme rozvíjení logického a strategického myšlení pomocí zprostředkovaného učení, metodou FIE již od 1. třídy.
 • Nabízíme mnoho aktivit (kroužků) po vyučování.
 • Školní družina je určena pro všechny žáky 1. stupně.
 • Pro děti s vývojovými poruchami učení je k dispozici individuální pomoc zkušených pedagogů i speciálních pedagogů.
 • Realizujeme projekty rozvíjející tvořivost a práci s informacemi (projektové vyučování, tematické dny) několikrát během školního roku.
 • Sportujeme (cvičíme gymnastiku, lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, fotbal), vyjíždíme do přírody a snažíme se poznávat svět i jinak než ve škole.
 • Šetříme životní prostředí, třídíme odpad, pořádáme sběrové akce, kroužek zaměřený na environmentální výchovu.
 • Pedagogická dokumentace je vedena elektronicky a umožňuje rodičům sledovat dění ve škole i prospěch dětí z pohodlí domova.

š

logo