Navigace

Obsah

Pololetní hodnocení

Vážení rodiče, 
je mi to velice líto, ale současná situace nám neumožňuje vydávat žákům vysvědčení způsobem, kterým se vydávalo několik desítek let zpátky. Moc ráda bych věřila, že je to poprvé a naposledy. Osobní kontakt mezi žákem a učitelem je velmi důležitý. Třídní učitel může žáka pochválit, motivovat ho do dalšího období nebo mu říci, v čem se může zlepšit. Je to slavnostní chvíle, vyvrcholení pololetního snažení žáků, kterou učitelé  i žáci netrpělivě očekávají. Sice budou učitelé 3. - 9. ročníku hovořit se svými žáky alespoň on-line, ale vím, že to není totéž. Věřím, že alespoň hodnotící dopis Vám a Vašim dětem bude přínosem.

Vysvědčení bude zveřejněno ve Škole OnLine dne 28. 1. 2021. 
Místo, kde vysvědčení naleznete: Škola OnLine - hodnocení žáka - najedete úplně vpravo a v modrém sloupci je pololetní hodnocení psáno červeně (těsně vedle zeleného čtvrtletního hodnocení).

Žáci první a druhé třídy obdrží vysvědčení z rukou své paní učitelky ve škole.

Přeji Vám všem krásné dny, plné radosti a zdraví.

Radka Jirkovská, ředitelka školy

 

Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 11. 1. 2021 se pokračuje v dosavadním opatření a organizaci výuky. Prezenčně se nadále budou vyučovat pouze žáci 1. a 2. ročníku. Ostatní žáci se budou vyučovat distančně.

 

Na základě Usnesení vlády ČR bude výuka na základní škole probíhat následujícím způsobem:
Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost žáků 1. – 2. ročníku na základním vzdělávání v základní škole. 
(
viz Informace pro rodiče žáků 1. a 2.ročníku: skola/covid-informace-opatreni/1-2-rocnik/)
Od 4. 1. 2021 pro žáky 3. – 9. ročníku bude probíhat výuka pouze distančním způsobem. Upozorňuji, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná! Podle školského zákona je součástí povinné školní docházky a úmyslná absence nebude tolerována!
(viz Informace pro rodiče žáků 3. – 9.r.: skola/covid-informace-opatreni/3-9-rocnik/)
Školní družina a školní jídelna jsou i nadále v provozu.
Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou odebrat do jídlonosičů pouze v době k tomu určené. Obědy si každý žák odhlásí a přihlásí sám. Obědy nebudou automaticky odhlášeny!
Úřední hodiny omezeny pouze pro nezbytně nutná jednání: pondělí a středa    8.00 – 11.00
Při vstupu do budovy školy je nezbytně nutné mít zakrytá ústa a nos!
V ostatních případech, prosím, upřednostňujte písemné, elektronické či telefonické jednání.
tel.č. :        773 826 346, 773 826 342, 773 826 341     e-mail:       zshamr@zshamr.cz
V Litvínově   28. 12. 2020                                    Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy      
covid - informace, opatření
Akce školy, informace
Google Classroom - učebna (1.57 MB)                                  

                                                          

PF 2021

Vánoční nadílka

OŠETŘOVNÉ

Škola již žádost nevydává. Rodiče sami vyplní žádost zde: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Informace: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-vyplnit-jediny-formular

Název školy: Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
IČO: 47324287
Důvod uzavření: Usnesení vlády ČR

Charakteristika školy

Naše základní škola se nachází v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova. Tato malá škola rodinného typu poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře. Výuka zde probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola hravě a zdravě.

* motivační slovní hodnocení žáků v 1. třídě
* výuka čtení genetickou metodou
* výuka anglického jazyka od 1. třídy
* školní družina od 1.-5.třídy
* projektové dny,besedy, exkurze, výuka v přírodě, výlety, návštěvy divadel atd.

PROČ PRÁVĚ K NÁM DO HAMRU?

Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět
a znát.  Stavíme základy mostu mezi dětstvím a „dospělostí“.

 • Malá rodinná škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa.
 • Učíme podle školního vzdělávacího programu „Škola hravě a zdravě“.
 • V 1. třídě vyučujeme čtení a psaní genetickou metodou, která spočívá ve čtení jednotlivých písmen velké tiskací abecedy (S-L-O-V-O). Dítě spojuje hlásky ve slova, rozumí jejich významu ihned od počátku čtení.
 • Žáci se učí číst pomocí hry a prožitků, pohybového a obrazného přepisu významu slov (skládání písmen ze špejlí a drátků, modelování, kreslení, pantomimou).
 • Také při psaní se nejprve používají pouze velká tiskací písmena. Děti tak velmi záhy dokážou napsat téměř cokoli a rády toho využívají (napíší rodičům seznam na nákup, pozvánku na představení do dětského pokoje, poděkování kamarádům za pomoc…).
 • Výhradně slovní hodnocení v 1. třídě umožňuje Vám rodičům i dětem čerpat chuť a motivaci do dalšího učení, přitom se průběžně dovíte, v čem a jakou podporu potřebuje Váš malý školák.
 • Anglický jazyk vyučujeme od počátku školní docházky hravou formou.
 • Podporujeme rozvíjení logického a strategického myšlení pomocí zprostředkovaného učení, metodou FIE již od 1. třídy.
 • Nabízíme mnoho aktivit (kroužků) po vyučování.
 • Školní družina je určena pro všechny žáky 1. stupně.
 • Pro děti s vývojovými poruchami učení je k dispozici individuální pomoc zkušených pedagogů i speciálních pedagogů.
 • Realizujeme projekty rozvíjející tvořivost a práci s informacemi (projektové vyučování, tematické dny) několikrát během školního roku.
 • Sportujeme (cvičíme gymnastiku, lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, fotbal), vyjíždíme do přírody a snažíme se poznávat svět i jinak než ve škole.
 • Šetříme životní prostředí, třídíme odpad, pořádáme sběrové akce, kroužek zaměřený na environmentální výchovu.
 • Pedagogická dokumentace je vedena elektronicky a umožňuje rodičům sledovat dění ve škole i prospěch dětí z pohodlí domova.

š

logo