Navigace

Obsah

Otevření školy od 25. 5. 2020 pro žáky 1. st.

Vážení rodiče žáků 1.stupně,

chtěla bych Vás informovat, že od 25. 5. 2020 bude umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků 1.stupně na ZŠ v Litvínově – Hamru  pro účely zajišťování vzdělávacích aktivit.

 • Žáci se budou moci vzdělávat ve skupině do 15 žáků.
 • Složení skupiny je neměnné.
 • Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než 25. 5. 2020.
 • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci, kteří by se neměli měnit do 30.6.2020.  Předpokládáme 1 pedagog na dopoledne a 1 pedagog na odpoledne.  
 • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část.
 • Dle harmonogramu budou skupiny žáků do školy docházet v časovém rozpětí

5.ročník 7.40

4.ročník 7.45

3.ročník 7.50

2.ročník 7.55

1.ročník 8.00

 • Žáky si před budovou školy vyzvedne pedagog. Samostatný vstup do budovy není možný.
 • Před budovou školy nesmí docházet ke sdružování jednotlivých skupin.
 • Každý žák bude mít u sebe minimálně 2 čisté roušky, které bude používat dle pokynů vyučujícího.
 • Každý žák bude mít u sebe svůj sáček na roušku.
 • Každý žák při prvním vstupu do školy odevzdá pedagogovi čestné prohlášení, které naleznete na stránkách školy nebo si jej osobně vyzvednete v kanceláři školy každý den od 8.00 – 12.00 hodin.
 • Každý žák bude dodržovat hygienická a epidemiologická opatření, pokud tomu tak nebude, zákonný zástupce bude o tom informován.
 • Nedodržování pokynů je  důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp.k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Žáci si budou odkládat svrchní oděv a přezůvky ve třídě.
 • Ihned po přezutí si žáci vydezinfikují ruce.
 • Po ukončení každého vyučovacího bloku si žáci ruce umyjí popř. vydezinfikují.
 • Žáci budou dodržovat rozestupy 2 metrů.
 • Pokud  bude žákovi  nevolno, popř. bude mít příznaky nemoci, nesmí vstoupit do školy. Každý den bude každému žákovi při vstupu do školy měřena teplota bezkontaktním teploměrem.
 • Pokud se během dne u žáka projeví příznaky nemoci IHNED to oznámí pedagogovi, který ho umístí do izolační místnosti a následně kontaktuje zákonné zástupce.
 • Každý den bude místnost, kde budou probíhat vzdělávací aktivity, ošetřena ozónovým generátorem.
 • Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 • V případě nepřítomnosti žáka, žádá škola neprodleně o informaci o důvodu nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 • Pro žáky bude zajištěna strava ve školní jídelně. Přihlášení a odhlášení oběda je povinností zákonných zástupců ( škola nebude automaticky žákům obědy přihlašovat).
 • Žáci se budou stravovat dle harmonogramu – dodržování jednotlivých skupin.
 • Pokud bude žák ve škole přítomen až do odpoledních hodin, je důležité mu oběd zajistit.
 • Před vstupem do školní jídelny jsou žáci povinni si vydezinfikovat ruce

( dezinfekce bude zajištěna pracovníkem školy).

 • Harmonogram skupin během stravování

1.ročník – 11.30

2.ročník – 11.45

3.ročník – 12.00

4.ročník – 12.15

5.ročník – 12.30

 • V tuto dobu končí dopolední vzdělávací aktivity a následují odpolední činnosti.
 • Zákonní zástupci jsou povinni vyplnit dotazník ohledně předávání a vyzvedávání žáků, který jim bude zaslán třídním učitelem.
 • Do školy bude umožněn vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • Dle možností budou žáci trávit čas i na zahradě školy tak, aby dodrželi hygienická a epidemiologická opatření.

 

V Litvínově dne 4.5.2020                                Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy

třída 

jméno tř. učitele 

kontakty na tř. učitele + odkaz na webové stránky (pokud jsou) 

jméno a kontakty na další vyučující ve třídě (AJ,…?) 

I. A 

Zuzana Lusková 

 

luskovazuzana@gmail.com 

WhatsApp: “telefonní číslo na dotaz” 

Web 1.A - luskova-zshamr-cz.webnode.cz 

 

I. B 

 

Michaela Kociánová 

Kocianova.zshamr@seznam.cz 

KocianovaMichaela@centrum.cz 

 

II. A 

Alena Jindrová 

 

jindrovaajina@gmail.com 

WhatsApp: “telefonní číslo na dotaz” 

AJ – loosovadaniela@seznam.cz WhatsApp:606209677 

II. B 

Daniela Urbanová 

 

Urbanova.daniella@seznam.cz 

WhatsApp: “telefonní číslo na dotaz” 

 

AJ – loosovadaniela@seznam.cz WhatsApp:606209677 

III. A 

 

Milena 

Lohniská 

e-mail: na dotaz pomocí aplikace WhatsApp 

WhatsApp: 773 826 344                     

web 3.A:  lohniska.estranky.cz 

AJ – roucova77@seznam.cz  

WhatsApp: 605518895 

III. B 

 

Michaela Prchalová 

Prchalova.zshamr@seznam.cz 

WhatsApp: “telefonní číslo na dotaz” 

 

 

IV. A 

Hana 

Skuhrovcová 

 

Skuhrovcova.Hanka@seznam.cz 

AJ – roucova77@seznam.cz  

WhatsApp: 605518895 

IV. B 

Romana Martináková 

 

Martinakovar45@gmail.com 

 

AJ – roucova77@seznam.cz  

WhatsApp: 605518895 

V. A 

 

Petra Vojtěchová 

petra.vojtechova@email.cz 

https://drive.google.com/drive/folders/1sWs2QfGPZn0ldd89HOVbR2-cyUpDbdBq?usp=sharing  

WhatsApp: “telefonní číslo na dotaz” 

Inf – loosovadaniela@seznam.cz WhatsApp:606209677 

AJ - persii@seznam.cz F. Persona 

AJ - roucova77@seznam.cz  J. Roučová 

V. B 

 

Petra Pausová 

p.pausova@seznam.cz 

 

AJ – katka.kleinova@centrum.cz,  
WhatsApp: 603 524 540