Navigace

Obsah

Upozornění pro rodiče

Od prosince 2018 je ZŠ v Hamru registrována v projektu NNTB - Nenech to být a pojď pomáhat s námi!, který je zaštítěn MŠMT. Tento projekt slouží jako anonymní online schránka důvěry pro všechny děti z ČR. Oznámení o rizikovém chování zaslané prostřednictvím webu www.nntb.cz či prostřednictvím mobilní aplikace bude předáno školnímu metodikovi prevence (Mgr. Lucie Husáková). Ten upozornění v nejbližším termínu projedná na schůzce školního poradenského pracoviště a vedení školy. Budou stanovena opatření k dalšímu postupu. Mgr. Lucie Husáková

 

V krátké době policie ČR zaznamenala v Litvínově několik "rvaček" dětí. Svolávají se k nim prostřednictvím sociálních sítí a účastní se jich velký počet žáků v podstatě ze všech litvínovských škol. Z poznatků policie vyplývá, že některé děti ani neznají pravý důvod svolání. Bez diváků by se tedy zřejmě žádný podobný incident mezi dvěma žáky neuskutečnil. Samotní aktéři rvaček jsou v útocích stále agresivnější a zranění vyžadují přivolání záchranné služby. Touto cestou bychom Vás rádi požádali o spolupráci. Pokud zachytíte informaci o plánování další rvačky, předejte ji policii či škole. Kontrolujte aktivity svých dětí mimo školu i na sociálních sítích.

Plánované akce

22.12. – 2.1. – vánoční prázdniny
4.1. – Sto let Československé republiky - knihovna 4.A
8.1. – IPS Most – 10.00 hod. – 9.A
9.1. –Gymnastika – Čtyřlístek – 1. ročník
16.1. –Gymnastika – Čtyřlístek – 1. ročník
30.1. –Gymnastika – Čtyřlístek – 1. ročník
31.1. – vysvědčení za 1. pololetí
1.2. – pololetní prázdniny

 

Vánoční setkání

v

Pilné včelky

pDěti z kroužku Pilné včelky chodí za hezkého počasí do přírody. Když je ošklivo, žáci tvoří nebo si čtou, hrají  stolní hry. Zde vytvořili úl a včeličky. Práce je moc baví a líbí se jim. Mgr. M. Prchalová

Předvánoční akce 6.B

Ve dnech 1l0. a 17.12.2018 podnikla třída 6.B spolu s třídní učitelkou a paní asistentkou dvě předvánoční akce. Při procházce adventním Litvínovem si žáci prohlédli město, povídali si o tradicích. Následně vyjeli na Křižatky, aby nakrmili zvířata zeleninou a ovocem. Dozvěděli se, jakou faunou se pyšní naše přehrada, a získali informace o přezimování zvířat. Přírodovědný charakter měla i druhá výprava do lesoparku v Chomutově, kde mohli šesťáci obdivovat nejen zasněženou krajinu, ale i zvířata s hojnou zimní srstí a peřím. Všichni si výlety užili.

Mgr. S. Svobodová + 6.B

 

Vánoční dílny

v

Žáci 9.A si pro děti z druhých a třetích tříd připravili vánoční dílničky. Děti si mohly ozdobit perníčky, vytvořit přáníčko a vánoční ozdobu a za přítomnosti andílků napsat dopis Ježíškovi.Věříme, že se akce dětem líbila :-)

Výroba vánočních dekorací

vDne 27. 11. 2018 se uskutečnila na ZŠ Litvínov-Hamr odpolední dílna, která byla zaměřena na výrobu adventních věnců. Rodiče s dětmi si přišli vyrobit vlastní věnce a vánoční dekorace. Celé odpoledne probíhalo ve velmi příjemné atmosféře a prostory školy byly provoněny jehličím. Někteří zúčastnění přinesli i vlastní upečené dobroty, které všem moc chutnaly. Celá akce se vydařila a věříme, že bude v příštím roce zopakována. Děkujeme účastníkům a paní Ivaně Čačkové, která dodala chvojí potřebné na výrobu věnců.

Mgr. Daniela Urbanová a Pavla Jirkovská, ZŠ Litvínov-Hamr

3. místo ve florbalu

Dne f27.11. se žáci 2. - 4. tříd zúčastnili na Meziboří turnaje ve florbalu, který je součástí Krušnohorského šestiboje. Turnaje se zúčastnilo 8 škol. Naši žáci se umístili na krásném 3. místě. Děkuji všem žákům za vzornou reprezentaci školy. Mgr. Hana Skuhrovcová

Dýňobraní

dDne 25. 10. 2018 jsme uspořádali v odpoledních hodinách na zahradě ZŠ Litvínov-Hamr akci s názvem Dýňobraní. Kromě vyřezávání a dlabání dýní pomohli žáci i rodiče s podzimním úklidem zahrady, sázením rostlin, sbíráním ořechů, hrabáním listí a dalšími činnostmi, které je důležité provést před zimním odpočinkem přírody. Za odměnu si všichni mohli opéct na ohni špekáčky. Celé odpoledne probíhalo ve velmi pohodové atmosféře a doufáme, že nepatřilo mezi poslední. Děkujeme všem účastníkům akce.

Mgr. D. Urbanová a Mgr. S. Svobodová, ZŠ Litvínov - Hamr

Tajné písmo

tpNaše třída 9.A připravila v rámci fyziko-chemikálních praktik projekt pro žáky 1. a 2.tříd.  Rozhodli jsme se jim zpestřit výuku a pomocí chemických pokusů odhalovat tajemství skrytého písma. Součástí hodiny bylo i video. Děti byly nadšené z praktické ukázky a z toho, že si mohly samy něco nakreslit nebo napsat. Odcházely od nás s nadšeným výrazem a s obrázky, které si samy vytvořily.

K. Vodičková

Zdravá pětka

Holky a kluci zz5 prvních a druhých tříd se během druhého říjnového týdne seznámili s 5 základními zásadami zdravého stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, základy správného nákupu, důležitostí výživy pro lidské tělo a přípravou zdravé svačinky. Na každé téma plnili soutěžní úkol ve skupinkách a pro svůj tým sbírali „pětky“. Na závěr si odnesli malé odměny. 

5

Sbírka lízátek pro nemocné děti

l

Žáci 5.B se rozhodli udělat radost onkologicky nemocným dětem. Ve škole vyhlásili sbírku lízátek, která probíhala během září. Celkem vybrali 640 lízátek. Předali je sestřičkám v nemocnici Motol v Praze. Děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojili.

Mgr. Michaela Kociánová

Krušnohorský šestiboj

 k6bVe středu 19.9.2018 se uskutečnila první disciplína Krušnohorského šestiboje, přespolní běh. Naši žáci obsadili dvě první místa v kategorii 2. a 3. třída a dvě třetí místa v kategorii 1. a 2. třída. Celkově se naše škola umístila na krásném druhém místě. Počasí nám přálo a závod jsme si užili.     

Vítání prvňáčků

A máme tu ozahájení školního rokupět začátek školního roku.
Natěšené prvňáčky i jejich rodiče přivítaly Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy, a paní starostka Mgr. Kamila Bláhová.
Naše malá škola rodinného typu nabízí svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře, v 1. třídě motivační slovní hodnocení a pestré vyučování podle školního vzdělávacího programu - Škola hravě a zdravě.

 

Dračí lodě

dračí loděV letošním roce jsme poprvé dali dohromady posádku na závody Dračích lodí v Mostě na Matyldě. I když se naši odvážlivci neumístili na prvních místech, moc jsme si to užili. Závodníci sice dali do závodu všechny síly, ale na další ročník musíme lépe nacvičit techniku.

Ekologická exkurze SOOS a Motýlí dům

soos   

Dne 25. 5. 2018 se vybraní žáci z 3. – 5. ročníků zúčastnili ekologické exkurze zaměřené na biodiverzitu Chebska. Žáci navštívili Národní přírodní rezervaci SOOS u Františkových Lázní, kde pozorovali unikátní oblast s výskytem rašelinišť, minerálních pramenů a  tvz. mofet (nazývaných jako bahenní sopky). Žáci byli překvapení z bublajících míst a pozoruhodných živočichů a rostlin, které se zde nacházejí. V tomto areálu se také podívali do záchranné stanice pro živočichy, kteří jsou nějakým způsobem handicapovaní.

    Další zastávkou exkurze byl Motýlí dům v Žírovicích, kde žáci zjistili mnoho zajímavých informací o tropických motýlech z Asie, Austrálie a Ameriky. Účastníci výjezdu si zde vybrali malé suvenýry, kterými chtěli potěšit především své rodiče.

    Během výletu jsme měli veliké štěstí na počasí, zjistili jsme, že den předtím se prohnala těmito místy veliká průtrž, a tak se obě dvě místa uzavřela. Celkově se nám ekologická exkurze vydařila a příští rok se chystáme uspořádat další.

Mgr. D. Urbanová, ZŠ Litvínov – Hamr

 

Miluji jídlo, neplýtvám - audit

jVe dnech 16.4.-20.4.2018 probíhal ve školní jídelně audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Během celého týdne byl sestaven tým z žáků 1. a 2. stupně, který měl za úkol zjistit z jakého důvodu žáci nedojídají obědy. Zapisovali jednotlivé názory a zároveň vážili zbytky odnesených obědů. Žáci šetřením zjistili, že se v pondělí vrátilo 20 kg, v úterý 16,1 kg, ve středu 12,7 kg, ve  čtvrtek 9,4 kg a v pátek 5,9 kg jídla. Výsledky auditu zpracovali do grafů, které budou dále sloužit k porovnávání výsledků  příštích auditů.

      Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Miluji jídlo, neplýtvám

nV březnu proběhla  tematická výuka rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Během dne se žáci seznamovali s tím, jak některé potraviny mají skladovat. Vyzkoušeli si, co se může stát se špatně uskladněným jídlem. Vyplňovali různé pracovní listy a diskutovali o svých zkušenostech, které zaznamenávali během domácí přípravy. Většina žáků byla překvapena, jaké množství jídla se v domácnostech vyhodí.

    Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

V 1.A četly maminky

mJe to pro nás vždycky svátek, když do naší třídy přijdou dospěláci a čtou nám pohádky. Moc si to užíváme, děkujeme.
 
Za kluky a holky M.Lohniská

Čarodějnický den

č

V pátek 27.dubna jsme si to ve škole užili. Měli jsme masky a učili jsme se ve strašidelné škole. Četli jsme čarodějnické pohádky, počítali čarodějnické příklady, kreslili čarodějnice. Užívali jsme si čarodějnicky. 

Mgr. M.Lohniská

Miluji jídlo, neplýtvám - audit

aVe dnech 3.12. – 7.12. 2018 proběhl v jídelně třetí audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Na celý audit opět dohlížel tým žáků z prvního a druhého stupně. Jejich úkolem bylo zjistit, z jakého důvodu žáci nedojídají obědy a kolik zbytků se vyhodí. Dalším úkolem bylo porovnat výsledky obou auditů. Žáci šetřením zjistili, že v pondělí se odevzdalo 17,4 kg, v úterý 7,8 kg, ve středu 16,5 kg, ve čtvrtek 13,5 kg a v pátek 14 kg jídla. Dohromady se odevzdalo 69,2 kg zbytků. Při prvním auditu se odevzdalo celkem 64,1 kg a při druhém auditu 40,2 kg. Žáci vypočítali, že se v tomto auditu odevzdalo o 5,1 kg zbytků více než při prvním auditu a o 29 kg více zbytků než při auditu druhém. Bohužel se nepodařilo splnit cíl, kterým bylo snížení množství odevzdaných zbytků. Další audit proběhne první týden v dubnu. Věříme, že při tomto auditu se podaří stanovený cíl splnit.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Sbírka pro psí útulek

uZŠ Hamr podporuje opuštěné psy umístěné v útulku Litvínov. Žáci i zaměstnanci školy darovali krmení pro psy spolu s chovatelskými potřebami. Do sbírky se zapojila celá škola. Děkujeme za Vaše dary.

Mgr. P. Vojtěchová

Mikuláš

mŽáci deváté třídy opustili lavice a proměnili se v Mikuláše, anděly, čerty a čertice. Potěšili a možná trochu i vystrašili své malé spolužáky na prvním stupni. Vyslechli si spoustu krásných básniček a písniček, které si děti pro Mikuláše a jeho doprovod připravily. Mikulášská nadílka pokračovala pak i ve školní jídelně.

Beseda

 

bTřída 3.A vyhlásila na podzim akci pro žáky naší školy ve sběru kaštanů a žaludů. Děti v průběhu podzimu nosily kaštany, které byly předány myslivcům pro zvířátka. Jako odměnu jsem si s tatínkem, který je myslivec, připravil pro děti přednášku o lese a zvířatech. Dětem jsme vyprávěli o zvířatech, jak žijí a vypadají, jaké vydávají zvuky a přinesli jsme na ukázku různé parohy a další trofeje. Děti si mohly pohrát s naším loveckým psem.Na konci přednášky si žáci vyzkoušeli, co se během přednášky naučili. Připravili jsme pro ně krátký test.

Moc bych chtěl poděkovat všem, kteří přinesli kaštany pro zvířátka.
J. Jung, 3.ročník

Beseda s youtubery

b

V úterý odpoledne se na naší základní škole uskutečnila beseda se známými youtubery Honzou Michalovičem a Vaškem Vaishaitlem. Ti s žáky 7. - 9. ročníků diskutovali o volbě povolání, práci youtubera a nakonec zavzpomínali na svoje školní léta, která absolvovali na naší škole. Toto setkání bylo velmi příjemné a po skončení besedy se nikomu nechtělo domů. Děkujeme oběma youtuberům, že nám věnovali svůj čas.  Mgr. Lucie Husáková

Adopce na dálku

I nadále na naaší škole pokračuje adopce Dona Etiena  z Keni. Podařilo se nám za celý rok vybrat a poslat Donovi školné a vánoční obrázky. Dne 21.11. proběhne na 1.stupni aukce obrázků, kdy rodiče mohou zakoupením obrázků přispět na adopci. 2. stupeň si připravuje praktické dárky. Adopce nás těší a i nadále bychom chtěli Donovi pomáhat. Proto budeme velice rádi, když se k nám, milí rodiče a kamarádi, přidáte a pomůžete. Trida 9.A

Zábavná chemie

chV rámci spolupráce se střední školou Schola Humanitas navštěvují pravidelně naši žáci odpolední kroužek chemie pod vedením Ing. R. Koulové. V rámci praktického cvičeni si žáci zdokonalují své vědomosti a dokáží je aplikovat v praxi. Na kroužek chodí žáci s nadšením, těší se na zajímavé pokusy, které jsou pro ně připraveny.
Mgr. Ing. H. Hakalová
 

Miluji jídlo, neplýtvám

1Ve dnech 17.9 – 21.9. 2018 proběhl v jídelně druhý audit v rámci projektu Miluji jídlo, neplýtvám. Na celý audit opět dohlížel tým žáků z prvního a druhého stupně. Jejich úkolem bylo zjistit, z jakého důvodu žáci nedojídají obědy a kolik zbytků se vyhodí. Dalším úkolem bylo porovnat výsledky obou auditů. Žáci šetřením zjistili, že v pondělí se odevzdalo 6,3 kg, v úterý 10 kg, ve středu 9,5 kg, ve čtvrtek 9,1 a v pátek 5,3 kg jídla. Dohromady se odevzdalo 40,2 kg zbytků. Při minulém auditu se odevzdalo celkem 64,1 kg. Žáci vypočítali, že se v tomto auditu odevzdalo o 23,9 kg méně. Podařilo se splnit cíl, kterým bylo snížení množství odevzdaných zbytků.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně. A také panu školníkovi, který žákům pomáhal vynášet odevzdané zbytky.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Sto let republiky

1Dne 27.9.2018 proběhlo projektové vyučování s názvem Sto let republiky. S mírným předstihem jsme si připomněli důležité datum, dozvěděli se mnoho zajímavého o významných osobnostech i událostech posledních sta let. Začali jsme také vyrábět vlajky, abychom přispěli k českému rekordu - www.nejvicvlajek.cz

Aktuální informace

certifikát

Kytičkový běh pro pejsky

kytičkový běhDne 31. 5. 2018 se konal již 2. ročník Kytičkového běhu pro pejsky. Akce je zaměřena na pomoc litvínovskému útulku. Vstupné na tuto charitativní akci je jakýkoliv pamlsek, konzerva, krmivo nebo hračka pro pejsky. Na startu obdrželi účastníci věneček z kartonu. Rodiče s žáky obíhali vytyčenou trasu, která měří přibližně 1 500 m. Během této trasy na ně čekalo několik zastávek, na kterých plnili úkoly. Za splněné úkoly získávali na věneček barevné kytičky. V cíli na všechny čekaly sladké odměny a občerstvení, které připravila školní jídelna. Většina malých běžců si v cíli nakreslila křídami vlastního pejska.

    Všechny vybrané odměny pro pejsky budou předány do litvínovského útulku žáky, kteří se akce zúčastnili. Letošní ročník byl ještě úspěšnější než loňský, na běh přišlo přibližně 50 žáků naší školy. Doufáme, že i v dalším roce bude kytičkový běh oblíbenou akcí pro všechny.

kolektiv zaměstnanců ZŠ Litvínov - Hamr

Exkurze na letišti

Dne 2l9.5.2018 jsme pro žáky 2. stupně uspořádali exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Poznali jsme provoz letiště, shon na odbavovacích plochách, seznámili se s dráhovým systémem, nejmodernější hasičskou stanicí v ČR a dostali se do těsné blízkosti letadel. Z několika desítek metrů jsme mohli sledovat přistání a starty letadel i jejich odbavování. Děkujeme panu J. Růžičkovi, otci žáka 8.třídy, za sponzorský dar a pomoc při organizaci exkurze.

Dnes jím jako Ind

i Na problematiku plýtvání jídlem se naše škola zaměřila  v projektu Dnes jím jako Ind. Žáci se dozvěděli, jak to vypadá s jídlem v chudších zemích. Vyplnili pracovní listy, vyhledávali indické recepty a seznamovali se indickou kulturou.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Na zdrávce zdravě a hravě

zV úterý 24.4.2018 jsme se zúčastnili zajímavé akce na Střední zdravotnické škole v Mostě. Konaly se zde přírodovědné dílny a workshopy. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o zdravém životním stylu a mohli jsme si za pomoci žáků zdravotnické školy vyzkoušet fyzikální, chemické a biologické pomůcky pro výuku či zajímavé pokusy. Součástí akce byla i soutěž pro 4 členná družstva v poskytování první pomoci a ověření základních znalostí z této oblasti. Žákyně 8.A vybojovaly krásné 2.místo. Gratulujeme!

Spolupráce s Scholou Humanitas

V letošním roce jsmSchHe navázali spolupráci se Scholou Humanitas. Žáci naší školy navštěvují pravidelně chemickou laboratoř Scholy Humanitas, kde společně se studenty vyšších ročníků bádají a prakticky řeší chemické úlohy . Paní učitelka má pokaždé pro studenty připraveny velice zajímavé pokusy. V rámci laboratorního cvičeni si žáci prohlubují teoretické znalosti a získávají praktické zkušenosti.
Mgr. Ing. H. Hakalová

Sopečná erupce ve 2.třídě

sopkaNaši druhačci si pro své vrstevníky připravili v rámci výuky praktickou ukázku sopečné erupce. Pomocí základních zákonitostí kouzelné chemie si vyrobili vlastní sopku - tím se naučili nejen jak sopka vzniká, ale i jak funguje.
Mgr.Ing. H. Hakalová