Obsah

Informace pro rodiče žáků 1. – 2. ročníku

Od  4. 1. 2021 bude probíhat prezenční  výuka pro žáky 1. - 2. ročníku

Vážení rodiče, dne 4.1.2021 se opět otevře  škola pro žáky 1. a 2. ročníku k povinné prezenční výuce.

Výuka

Žáci budou v neměnných skupinách ve svých třídách. Vyučovat je bude jejich třídní učitelka a nápomocná bude asistentka pedagoga. Žáci se budou vzdělávat podle platného rozvrhu. To znamená 1.ročník od 8.00 – 11.40 a 2. ročník 8.00 – 11.40 (pondělí, pátek), 8.00 – 12.35 (úterý, čtvrtek) a ve středu podle rozdělení do skupin. I nadále přetrvává zákaz zpěvu a tělesné výuky. Naopak se doporučuje pobyt venku.

Školní družina

Školní družina bude opět otevřena pro žáky, kteří jsou do ní zapsaní. Provoz je od 6. 00 – 16.00. Žáci budou ve stejných neměnných skupinách podle svých kmenových tříd.

Školní družina pro žáky 3. – 5. ročníku, kteří jsou do ŠD zapsaní, bude probíhat online přes Google Meet. Kódy žáci dostanou od svých třídních učitelů. Vysílat se bude v době od 13.00 – 15.00 ve dvou hodinových blocích.

Školní jídelna

Školní jídelna bude  dále v provozu. Ve školní jídelně se mohou stravovat žáci a zaměstnanci, kteří budou fyzicky ve škole. Ostatní žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem a zaměstnanci, kteří jsou na home office,  si budou odebírat i nadále jídlo do jídlonosičů, a to v čase od 13.00 – 13.30.

Bude třeba dodržovat hygienická a epidemiologická pravidla.  Nošení roušek pro všechny přítomné v budově školy je povinné !

POVINNOST zákonných zástupců:

  1. do školy může vstoupit pouze ZDRAVÝ žák bez jakýchkoliv příznaků nemoci
  2. žák bude mít u sebe každý den minimálně 2 čisté roušky
  3. žák bude poučen ze strany rodičů o nutnosti dodržování hygienických zásad

ŠKOLA zajistí:

  1. izolační místnost v případě potřeby
  2. dezinfekci, mýdlo a papírové utěrky do každé třídy
  3. dezinfekci, ubrousky do školní jídelny
  4. neměnný kolektiv v jedné místnosti
  5. dodržování hygienických zásad ze strany školy
  6. pravidelné větrání
  7. ionizaci místností

Radka Jirkovská, ředitelka školy