Obsah

Dýňobraní

Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437 , proběhlo dne 21.10. 2021 Dýňobraní - akce pro rodiče.

.