Navigace

Obsah

Exkurze - iQLANDIE Liberec

Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437, se žáci 6. ročníků zúčastnili exkurze v iQLANDII v Liberci.

.