Navigace

Obsah

WORKSHOP - ŘEMESLA

Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437, se uskutečnily dne 2.11.2021 workshopy na téma - grafický design, kadeřník, aranžér, truhlář a krejčí.

.