Navigace

Obsah

Seznam zaměstnanců

Vedení školy

Mgr. Radka Jirkovská ředitelka školy, metodik ICT ON LINE ŠKOLY
Mgr. Šárka Jandová zástupkyně ředitelky školy, výchovná poradkyně pro II. stupeň, kariérové poradenství

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Milena Lohniská učitelka I.stupně - třída I.A, výchovná poradkyně
Mgr. Michaela Prchalová učitelka I.stupně - třída I.B
Mgr. Hana Skuhrovcová učitelka I.stupně - třída II.A
Mgr. Eva Fenclová učitelka I.stupně - třída II. B
Mgr. Daniela Loosová učitelka I.stupně - třída III. A
Mgr. Petra Pausová učitelka I.stupně - třída III. B
Mgr. Jana Audyová učitelka I.stupně - třída IV. A
Mgr. Michaela Kociánová učitelka I.stupně - třída IV. B
Pavla Jirkovská učitelka I.stupně - třída V. A
Mgr. Daniela Urbanová učitelka I.stupně - třída V. B, koordinátor EVVO
Mgr. Marie Vykouková učitelka II.stupně - třída VI.A, koordinátor a metodik ICT
Ing. Katarina Lapárová učitelka II.stupně - třída VII. A
Bc. Simona Svobodová učitelka II.stupně - třída VII.B,
Mgr. Ilona Bursíková učitelka II.stupně - třída VIII. A, správce webových stránek
Mgr. Ing. Hana Hakalová učitelka II.stupně - třída IX.A, vedoucí školního parlamentu
Mgr. Lucie Husáková učitelka II.stupně, školní metodik prevence, speciální pedagog
Mgr. Kamil Skuhrovec učitel II.stupně
František Persona učitel II.stupně,
Mgr. Kateřina Kleinová učitelka II.stupně
Ivana Baraňáková asistentka pedagoga
Eva Hájková asistentka pedagoga
Lucie Vodičková asistentka pedagoga
Bc. Alena Nachtmanová asistentka pedagoga
Alena Longauerová asistentka pedagoga
Jaroslava Zuzková asistentka pedagoga
Lucie Zíková asistentka pedagoga

Školní družina

Helena Gučíková vedoucí vychovatelka
Martina Waldhauserová vychovatelka
Ivana Baraňáková vychovatelka

Správní zaměstnanci

Blanka Dohnalová samostatná referentka
Ing. Jana Goltschová finanční a mzdová účetní, rozpočtářka
Martin Kohout školník
Marie Novotná uklízečka
Jarmila Rozlílková uklízečka
Marcela Čmuhařová uklízečka
Jana Dohnalová vedoucí školní jídelny
Ivana Pudilová kuchařka
Irena Peroutková kuchařka
Naděžda Barnová kuchařka
Iveta Pudilová kuchařka
Uršula Antolová kuchařka