Obsah

V - VÝJIMEČNÝ

I - INICIATIVNÍ

P - PRACOVITÝ

V soutěži VIP Hamr se posuzuje zvlášť I. a II. stupeň.