Obsah

Kontakty na vyučující

V mobilní aplikaci najdete konkrétní třídu v rozbalovacím menu.

Mgr. Ilona Bursíková
www.bursikova.estranky.cz,  messenger: Bursíková ZŠ Hamr, ilona.bursikova@gmail.com

Ing. Katarína Lapárová
k.laparova@seznam.cz, fb: HamroVáci, mess: HamroVáci

Mgr. Ing. Hana Hakalová
osmickahamr@seznam.cz

Mgr. Lucie Husáková
luciehusakova@seznam.cz

Mgr. Linda Popovič
https://vroutek-urbanova.estranky.cz/  popi.hamr@seznam.cz

Mgr. Kateřina Kleinová
katka.kleinová@centrum.cz WhatsApp 603 524 540

Jana Ručová
roucova77@seznam.cz, mess Jana Roučová

Mgr. Simona Svobodová
https://svobodova-simona.webnode.cz/   svobodova.simona@atlas.cz    mess Simona Svobodová

Mgr. Kamil Skuhrovec
kamil.skuhrovec@seznam.cz

Bc. František Persona
persii@seznam.cz   mess. Fanda Persona

Bc. Jakub Ozaňák
jakub_ozanak@centrum.cz  mess. Jakub Ozaňák


 
 

30.3.-3.4.

 ČESKÝ JAZYK - úkoly posíláš každý den:

pondělí:
- podívej se na video a podle pokynů ve videu vyplň 38/12 v PS  https://youtu.be/LSgGp-Iqob0
- VYFOŤ A POŠLI SVÉMU UČITELI 
úterý:
- napiš si zápis do žlutého sešitu – DRUHY PŘÍSUDKU- pokračování https://bursikova.estranky.cz/clanky/prisudek---pokracovani.html
- VYFOŤ A POŠLI SVÉMU UČITELI 
středa:
- podívej se na video a podle pokynů ve videu vyplň 38/13 v PS  https://youtu.be/mYgBZiFeg6o
- VYFOŤ A POŠLI SVÉMU UČITELI 
14.00 Join Zoom Meeting - Meeting ID: 578 918 9335
https://us04web.zoom.us/j/5789189335


čtvrtek: 
- úkol č.26 do domácího sešitu
- VYFOŤ A POŠLI SVÉMU UČITELI 
pátek:
- napiš si zápis do tvrdého sešitu na literaturu : 
https://drive.google.com/file/d/1WUB78KNLgYAwhSAFEwNZLKG6IpVmakq9/view?usp=sharing
- VYFOŤ A POŠLI SVÉMU UČITELI
14.00 Join Zoom Meeting - Meeting ID: 578 918 9335
https://us04web.zoom.us/j/5789189335

 

MATEMATIKA
Opakování:  
č. 4 (pondělí)
 
https://www.umimematiku.cz/sudoku-rozcvicka/1# 
č. 5 (pátek) 
www.sciodat.cz 
Zlomky 2 cvičení 
Mnohoúhelníky
 

vyfotit, poslat na k.laparova@seznam.cz, či vložit do školy online

FYZIKA

Pracovní list - hydraulická zařízení osmickahamr@seznam.cz. 3.4- posílejte do 

 ANGLICKÝ JAZYK
P.uč. Popovič https://vroutek-urbanova.estranky.cz/clanky/hamr-6.tr/

posílejte do 3.4. mail  doposlat naPřepsat zápisky do sešitu, udělat online procvičování, vyfotit / printscreen

 https://vroutek-urbanova.estranky.cz/clanky/hamr-7.tr./ucivo-v-tydnu-od-30.3.---3.4.--navrhy--nabidky-a-rady.html

 DĚJEPIS
Středověká města 

Poslat vyučujícímu do 31.3. 

Románská kultura 

Poslat vyučujícímu do 3.4. 

Referáty odeslat vyučujícímu do 3.4. 

Prezentace dostupné na škola online - výuka - výukové zdroje 

PŘÍRODOPIS
Zadání na Škola Online:

Doplnit cvičení odkaz:  https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/81053/67bd1b1eaaa034d2a5d95c6c8e2af5ba

Doplň, vyfoť,pošli na mess nebo mail do pátku 3.4.2020 

Najdi učebnici přírodopis 7roč.-otevři na str.5,6,7

Simona Svobodová, svobodova.simona@atlas.czmess

ZEMĚPIS https://svobodova-simona.webnode.cz/

Doplnit cvičení odkaz:  https://interaktivita.etaktik.cz/novy-student/81053/67bd1b1eaaa034d2a5d95c6c8e2af5ba

Najdu učebnici zeměpis 7.roč.,strana 2-3,

Vypracuj, ofoť a pošli do pátku 3.4.2020 

Simona Svobodová, svobodova.simona@atlas.czmess

  

 

 

Práce a úkoly OD 23.-27.3.

ČESKÝ JAZYK

pondělí:
- do žlutého sešitu si napiš tyto tabulky a nauč se zpaměti modální a fázová slovesa
https://bursikova.estranky.cz/clanky/prisudek-slovesny-jednoduchy-a-slozeny.html

-vyfoť a pošli svému učiteli

úterý:
- podívej se na video a spolu se mnou vyplň str. 37 v pracovním sešitě
https://youtu.be/rc6H13joiqY

-vyfoť a pošli svému učiteli

středa:
udělej si quizizz - minimálně 3x

https://quizizz.com/join?gc=806277

VIDEOHOVOR VE 14.00

čtvrtek:
- DÚ č.25 do domácího sešitu

-vyfoť a pošli svému učiteli

pátek:
VIDEOHOVOR VE 14.00
REFERÁT - BUDE ZNÁMKOVANÝ!
ROU,KLE – referát D. Defoe – Robinson Crusoe
BUR - referát Antoine de Saint – Exupéry
4 části referátu:
a) život spisovatele
b) jeho díla a ke každému dílu pár vět
c) podrobně o dílu Robinson Crusoe (skupina BUR- Malý princ)
d) zdroje

pošli e-mail s referátem ve Wordu nebo PowerPointu
(případně je možné napsat v ruce na A4, dobře vyfotit (aby to bylo čitelné)
a poslat tomu učiteli, který tě učí

NEKOPÍRUJEME TEXT A čerpáme alespoň ze dvou zdojů. Zdroje uvedeme na konci referátu.
Referát musí být obsažný, přehledný, nepíšeme slova, kterým nerozumíme, nekopírujeme doslova obsah.
Referát musí odpovídat úrovni žáka 7.třídy (rozhodně nestačí 10 řádků).

MATEMATIKA
Opakování zlomky, racionální čísla
Dopracovat PS dle zadání
Dú č. 2  do 23.3. scio, hesla ve Škole OnLine
Dú č. 3 (zadán 23.3. do školy online - online cvičení) do 26.3. vyfotit, poslat na k.laparova@seznam.cz, či vložit do školy online

FYZIKA
Hydrostatický tlak (PL na Škola OnLine) do 27.3. na osmickahamr@seznam.cz

ANGLICKÝ JAZYK
Škola OnLine
weather - Novou slovní zásobu si zapište do sešitu/ slovníčku.
Do sešitu napsat krátký text o počasí v...
popi.hamr@seznam.cz
vroutek-urbanova.estranky.cz/clanky/hamr-7.tr./

DĚJEPIS
Škola OnLine
Středověká města, referáty do 31.3. persii@seznam.cz

PŘÍRODOPIS
Škola OnLine
Obratlovci test  do 27.3. na mess Svobodová Simona

ZEMĚPIS
Škola OnLine
SP k videím  do 23.3. 
Canada výpisky+SP do 27.3.
svobodova.simona@atlas.cz

https://svobodova-simona.webnode.cz/