Navigace

Obsah

Informace pro vycházející žáky ve školním roce 2020/2021

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 platí zejména:

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2020;

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2021;

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2021; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2021;

• termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2021;

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2021;

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2021; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání.

Termíny do čtyřletých oborů:

1. řádný termín - 12. dubna 2021

2. řádný termín - 13. dubna 2021

náhradní termíny: 1. náhradní termín - 12. května 2021 a 2. náhradní termín - 13. května 2021
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2021.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zaslání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění uskuteční v termínu od 5. do 15. února 2021; u oborů bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky se uskuteční v termínu od 22. do 30. dubna 2021, resp. koná-li se školní přijímací zkouška, tak do dvou pracovních dnů po konání této zkoušky; u oborů bez talentové zkoušky a s maturitní zkouškou a oboru Gymnázium se sportovní přípravou se uskuteční do dvou pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem školám.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek bude vydán ZŠ v únoru.

Užitečné odkazy:

INFORMACE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU

Žáci, kteří se rozhodli pro SŠ, na které se koná talentová zkouška, informují výchovnou poradkyni nebo třídní učitelku nejpozději do 9. 11. 2020. Škola vytiskne přihlášku, kterou si žák vyzvedne ve škole v určitém termínu. Přihlášku musí podat na vybranou školu do 30. 11. 2020. Zkontrolujte si, zda na přihlášce musí být potvrzení od lékaře.

Informace o vybrané SŠ najdete zde:

 www.atlasskolstvi.cz-stredni-skoly.

Všichni vycházející žáci se zároveň mohou až do 2. listopadu zdarma registrovat do online kurzu "Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotlivých témat) " viz odkaz 

https://www.h-edu.cz/…110

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovnými poradci školy jsou: Mgr. Milena Lohniská pro 1.stupeň a Mgr. Šárka Jandová pro 2.stupeň.

Pomůžeme vám při řešení:
- volby povolání, přihlášek na střední školy
- výchovných problémů
- vzdělávacích problémů, dyslektických obtíží
Žáci mohou kontaktovat výchovného poradce v dopoledních hodinách každý pracovní den.

Pevně stanovené konzultační hodiny:
Mgr. Milena Lohniská, místnost č. 30,14
pondělí 11.50 - 12.35 , středa 13.40 - 14.25

Mgr. Šárka Jandová, kabinet č. 14,1. patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: jandova@zshamr.cz

úterý 14.35-15.20  a dle předchozí domluvy
 

Je možné se domluvit individuálně podle potřeby i na tel. 773 826 346
nebo e-mail: zshamr@zshamr.cz


Další odkazy:
Informace pro absolventy najdete na www.infoabsolvent.cz

Web pro všechny aktivní lidi http://www.neflakamse.cz/

Alternativní program na podporu rodiny:
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Tř.Budovatelů 2957
Most 434 01
Telefon: +420 774 680 013
E-mail: os.mosty@seznam.cz
Internetová poradna pro rodiče i žáky (bezplatná)
www.raddar.cz