· DOMŮ May 23 2018 07:00:32
Navigace
INFORMACE O ŠKOLE
AKCE ŠKOLY
NOVINKY
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
ŠKOLSKÁ RADA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
EU ŠKOLÁM - DUM, UM
FOTOGALERIE

KONTAKTY
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
ENGLISH
Fotogalerie
.Fotoarchiv

školní rok 2017-2018:

Vítání prvňáčků 2017
Akce družiny
Slavnostní sázení stromu
Dýňový rej
9.A - tematická výuka
9.A - Tušimice
9.A - Den zdraví
Florbal
Sokrates
Mikuláš
Vánoční těšení
2.B
Barevný týden
OVOV

školní rok 2016-2017:

Vítání prvňáčků 2016
Sportovní odpoledne v družině
Drakiáda v družině
8.A Oblastní charita Most
Družina - poznávání přírody
Výroba adventních věnců 4.A,B
Den zdraví 8. A
Družina - těšíme se na Vánoce
Vánoční vystoupení pro seniory
Vánoce v Hamru
Závody v bobování
Družina - poznáváme lidské tělo
Družina - hádankové odpoledne
Prvňáčci - OVOV
Akce v družině
Zápis
Den Země 2017
POKOS
Terezín
Botanická Praha
Česká televize
Kytičkový běh pro pejsky
Akademie2017

školní rok 2015-2016:

První školní den 2015-2016
Indiánský podzim v družině
Vaření v 6.A
Podzimní tvoření v družině
9.A - EDUCHEM
Turnaj ve florbalu
Mikuláš v družině
Netradiční hodina TV
Vánoce v družině
Zimní radovánky v družině
Turnaj ve stolních hrách v družině
Zimní olympiáda dětí - fandíme!
Zápis do prvních tříd
Exkurze 7.A ve školní jídelně
Zpívá celá družina
Družina - povídání o zvířatech
Praktická cvičení z chemie na SOŠ Educhem
ZŠ Hamr má talent
Skládankové odpoledne v družině
Educhem - 8.A,B
Velikonoce v družině
Ekofarma Klíny - 6.A
Už jsem cyklista - 4.A
McDonald´s cup
Kresba na asfalt - družina
Majáles
Bonduelle - vím, co jím
Den Země
My na problém - vyhlášení vítězů
Družina - Den matek
7.A v muzeu
Akademie 2016
Družina - co už umíme
Ochrana člověka
Družina - hledání pokladu

školní rok 2014-2015:

Vítání prvňáčků
Výlet 8.A - Fláje, Jezeří
Janovská přehrada - 3.A
Pitva ryby v hodině přírodopisu - 8.A
Tematická výuka v přírodě - 6.A
Družina - sportovní odpoledne
Svatomartinský průvod
9.A na OSPOD a MP
9.A Den zdraví
Mikuláš v družině
Skládankové odpoledne v družině
Karneval v družině
Turnaj ve stolních hrách v družině
Malování na asfalt
Velikonoce v družině
Cesta za pokladem
Beseda o drogách (8. a 9. třída)
Odznak zdatnosti - OVOV
Projektové vyučování - Den Země
Družina - kreslení čarodějnic
Družina - poznávání lesa
Mladý cyklista
Jungle arena
Takhle "vaří" 4.B
MDD v družině
Akademie 2015
Družina - skákání přes švihadlo
4.B v botanické zahradě
Stužkování 2015

školní rok 2013-2014:

Vítání prvňáčků 2013
Ukázka řemesel 8.A,9.A
Cesta za pokladem (družina)
Kouzelník v družině
Sportovní odpoledne v družině
Družina - orientace v přírodě
Pestrobarevný svět - projektové vyučování
Minivolejbal
Mikuláš v družině
Mikuláš, čerti, andělé
Vánoční besídka v družině
Vánoční setkání
Hádankářské odpoledne v družině
Přednáška strážníků MP o drogách
Skládankové odpoledne v družině
Hravě a zdravě v družině
Po stopách magistra Kellyho 7.A,B
Žijeme moderně a zdravě 2.B
Plnění odznaku OVOV - 1.stupeň
Zápis do prvních tříd
Velikonoce v družině
Družina - Den matek
Družina - MDD
Mladý záchranář 7.B
Den Země
Cesta do pohádky
3.B u hasičů
Školní akademie
Loučení deváťáků

školní rok 2012-2013:

Vítání prvňáčků 3.9.2012
Bary podzimu - tematická výuka 1.stupeň 21.9.2012
Tematická výuka v přírodě - cyklistická stezka 25.9.2012
Stužkování deváťáků 2012
Kouzelník v družině
Pestrobarevný svět - projektové vyučování
Akce VI. B
Družina - cesta za pokladem
Rodiče před tabulí 1.B
Svatomartinský lampionový průvod
Družina - Nové Záluží
Čertí den II.A
Družina - Mikuláš a výroba vánočních dárků
Vánoční setkání 2012
Výlet na Boží Dar
Zvonky - akce SDH Most
Učíme se se skřítky - den otevřených dveří
Družina - odpoledne plné hádanek
První vysvědčení 1.B
Zápis do 1. třídy 2013
Vystoupení pro seniory
Malá zimní olympiáda - družina
Týden zdravé stravy
Velikonoce v družině
Družina - Den matek
7.A - fotky z akcí
Mladý záchranář 7.A
Výlet na Karlštejn 7.A, 8.A
Humanitární pomoc obci Hořín
Slavnostní otevření venkovní učebny a arboreta
Exkurze do Poslanecké sněmovny PČR
Akademie 2013
Jezeří, Fláje 7.A
Družina MDD
Ochrana obyvatelstva za nepříznivých událostí

školní rok 2011-2012:

1. září 2011 - prvňáčkové
Návštěva u hasičů - 4.B
Sv. Michal - projektové vyučování
Sv. Michal - projektové vyučování - 3.A
Návštěva knihovny - 3.A
Dopravní hřiště - 3.A
Družina - výrobky žáků
Družina - sportovní odpoledne
Branný den - 5.třídy
Pestrobarevný svět 6.A - projektový den
Skřítkové 5.A
Skřítkové 2.A
Halloween 4.B
Podzimní procházka 4.B
Pestrobarevný svět - projektový den
Superstar v družině
Mikuláš v družině
Tematický den - Mikuláš, čerti, andělé
Vánoční koncert 2011
Halloween - 4.A
Výroba adventních věnců - 4.A
Vánoční strom ZŠ Hamr
Zvonky, flétny - Český Jiřetín
Družina - stolní hry
Družina - výroba kraslic
4.A,B na výstavě
Projektové vyučování - Den Země
Hamrmanie
Klíč k městu Litvínovu
Recyklohraní
Družina v lese
Projektový den - Den Země 4.A
Vlastivěda v přírodě 4.A
Družina - Den matek
Akademie 2012
Výlet do IQ parku v Liberci
Stužkování deváťáků 2012

školní rok 2010-2011:

První školní den 2010-11
Naučná stezka 4.A
Podzimní záhonky
Pyžamový den
Pyžamový den 4.A
Akce 1.A
Akce 1.B
Návštěva knihovny 3.B
Družina- hledání pokladu
Environmentální den ve Schole Humanitas 9.A
Projektové vyučování "Příroda kolem školy, herbář"
Halloween
Podzimní dekorace 7.B
Adaptační výjezd - hotel Arnika
Návštěva psího útulku 9.A
Návštěva knihovny 9.A
Svatomartinský lampiónový průvod
Poznávání lesa - šk. družina
Celé Česko čte dětem - 5.B
Školní turnaj ve florbalu
Branný závod PČR
Soutěž v hláskování
Svatomartinské pečení
Mikuláš ve školní družině
Vánoční koncert 2010
Družina - turnaj ve stolních hrách
Zápis 2011
Den naruby
Družina - akce v únoru
Družina - modelování
Turnaj ve florbalu
Družina - turnaj ve stolním hokeji
DANAERO - taneční soutěž
Družina - příprava na Velikonoce
Country tance+Zvonky-Meziboří
Projektový den - Den Země
Družina-dárečky ke Dni matek
Akademie 2011
Medvídě ve škole
Zvonky a country tance - Budyňský krokodýl 2011
Družina-malování na silnici
Návštěva u hasičů-ocenění vítězů soutěže
Družina-Den dětí
ŠVP Sklárna 2011
Rozloučení s deváťáky

školní rok 2009-2010:

První školní den
Klíny 3.A
Divadlo VeTři
Projektový den "Zvířata a my"
Sprejerské odpoledne 14.10.09
Návštěva muzea v Teplicích 6.A,B
Návštěva Městské knihovny v Litvínově 1.A, 2.A, 2.B
Zatočte s elektroodpadem 23.10.09
Rodiče před tabulí 3.B
Halloween 27.10.09
Hamr hledá Superstar
Nekuřácký den 3.B
Čertí škola 5.A
Mikuláš, čerti a andělé
Mikuláš ve školní družině
Výstava 5.A
Rodiče na hospitaci - 5.A
Vánoční posezení ve šk. družině
Vánoční koncert 21.12.09
Sbírka pro zvířátka 5.A
Společenská místnost
Projektové vyučování 19.1.2010
Z pohádky do pohádky 5.A + ZŠ Louka
Malá zimní olympiáda ve školní družině
Zápis
Klíny 3.A
Projektové vyučování "VODA"
Projektové vyučování "VODA" ve 3.A
Karneval v družině
Velikonoce v družině
Kouzelník v družině
Greiner - exkurze 8.A
Den Země - projektové vyučování
Dinosauři v družině - výstavka prací
Teplárna Komořany - exkurze 8.A
Ekofarma Klíny - exkurze 8.A
Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností
Škola v přírodě - červen 2010
Diplomové práce - Věra Fialová+ 5.A
Práce na záhonku 9.A
Výlet - Hřensko
Exkurze na pražském letišti - 4.A,5.A
MDD ve školní družině
Závěrečný koncert a rozloučení s 9.A 2010
Závěr šk.roku 9.A

školní rok 2008-2009:

První školní den 1.A,B
VP/VV 8.A - výroba andělů na zápis do knihy rekordů
16.9. - 8.A- exkurze na MěÚ Lom.....aneb svatba nanečisto
ŠVP Sklárna - Žihle 1.díl
ŠVP Sklárna - Žihle 2.díl - (1. a 2.skupina)
ŠVP Sklárna - Žihle 3.díl
ŠVP Sklárna - Žihle 4.díl
ŠVP Sklárna - Žihle 5.díl (učení i houbaření)
ŠVP Sklárna - Žihle 6.díl (znalostní závod, sportovní odpoledne, táborák)
ŠVP Sklárna - Žihle 7.díl (karneval)
ŠVP Sklárna - Žihle 8.díl (sportovní den- lanové centrum, hod šiškou na cíl, trampolína)
ŠVP Sklárna - Žihle 9.díl (noční bojovka)
ŠVP Sklárna - Žihle 10.díl (foto skupiny)
30.10.- 2.B , 7.A - obora Mstišov
3.B - plavecký výcvik
4.A - plavecký výcvik
4.A - VV práce žáků
13.11. - školní družina- hra na Popelky
Vzpomínka na konec loňského šk. roku - zahradní party 3.tř.
4.A -Umíme si pomáhat , práce ve skupinách
21.11. - Učení v přírodě 1.B + 2.B
25.11. - Sportovní a znalostní soutěž 1.A + 1.B
4.12. - Exkurze - Teplice,výstava betlémů, výstava vánočních stromečků - Radniční sklípek Litvínov 2.B + 6.A
4.12. - Mikuláš v ŠD
5.12. - Mikuláš
5.12. - Projektové vyučování - výroba Odpaďáka
12.12. - Výstava vánočních stromečků- 3.B
12.12. - Medové Vánoce-3.B
20.12.2008 - Vystoupení - Český Jiřetín
2.12.2008 - Keramická dílna pro žáky a rodiče
5.12.2008 - Čertění 4.A
14.1. - Bobování 2.B a 3.B
27.a 28.1.2009 - Zápis do prvních tříd
6.2.2009 - Pracovní činnosti- příprava dortu -7.A
3.2. -Oblastní kolo v basketbalu, starší žáci a žákyně- 8. a 9.tř.
VP/VV8 - výtvarné práce
VP/PC 6.A
ŠvP Sklárna 2009 - 18.2.
ŠvP Sklárna 2009 - 19.2.
ŠvP Sklárna 2009 - 20.2.
ŠvP Sklárna 2009 - 21.2.
23.2. - VP/VV9.A,B - výtvarné práce
24.2. - Hodina AJ / NJ v 7.A
24.2. - Hodina TVv 7.A + 8.A
ŠvP Sklárna 2009 - 22.2.
25.2. - DRUŽINA - hod sněhovou koulí na cíl
6.4. - Proměna školy
10.4. - Projektové vyučování - 50. výročí
9.3. - DRUŽINA - hrad z plastelíny
10.3. - DRUŽINA - jarní dekorace
8.4. - Turnaj v malé kopané
17.4. - Turnaj ve vybíjené
Oslava 50. výročí založení školy
3.6.2009 - Mezinárodní den dětí v družině
12.6.2009 - Výlet do Braňan - 2.A, 2.B
18.5.2009 - Dinopark
19.5.2009 - Psí útulek
16.6.2009 - Flájský plavební kanál
12.5.2009 - dopravní soutěž- mladý cyklista- 5.B
28.4.2009 - Turnaj ve florbalu - 4. a 5. tříd
24.4.2009 - Turnaj ve vybíjené žáků 5. tříd
Plavání 5.A a 5.B
20.6.2009 - Vystoupení - Český Jiřetín
Projektové vyučování 5.B
19.6.2009 - Broučení 4.A
24.6.2009 - Dopoledne plné her

školní rok 2007-2008:

2007/2008 --------první školní den
třída 1.A
2007/08 - 6A - Pololetní vysvědčení
třída 1.B
třída 2.A
třída 2.B
třída 3.A
třída 4.A
třída 4.B
třída 5.A
22.1.2008- country vystoupení Martina Žáka
výtvarné práce - našich žáků
28.2.2008 - country vystoupení v Domově důchodců
1.B - šikovné ruce
práce VP/VV 9.třída
čarodejnice v 5.A
třídy II.st.
zájezd do Anglie
20.5.2008 -karneval
23.5.2008 -projektové vyučování I.st.
23.5.2008 -projektové vyučování II.st.
16.6.2008 -8.B - výlet do Prahy
13.6.2008 -2.B + 5.A - výlet do skanzenu Zubrnice
11.6.2008 - 1.A a 1.B- výlet za indiány do Růžové u Děčína
5.A - noční dobrodružství ve škole
25.6.2008 - závěrečný školní koncert, loučení se žáky 9.A a 9.B

školní rok 2006-2007:

29. a 30.1.2007 - zápis do prvních tříd
30.5.2007 - 9.B a 4.A - zámek Jezeří
22.5.2007 - přátelské utkání s Mittelschule Seiffen
1.6.2007 - dětský den
25.5.2007 - projektové vyučování
exkurze 7A,B - zámek Libochovice
Přednáška " Sex, AIDS a vztahy"
Volejbal
Družina
Basketbal 21.2.2007
Barevné dny
PC učebna
Turistika 4.A
TV v přírodě
výtvarné práce - VP/VV 7.ročník
Vybíjená 27.3.2007
Školní ples
Gymnastika
Taneční soutěž pro 1.stupeň
Školní jídelna
Budova školy
7.6. 2007 - 4.A - dopravní hříště Most
7.6. 2007 - autodrom Most
8.6.2007 - Dravci
12.6.2007 - Pohádka...
13.6.2007 - 8.B - trochu zábavy na konci šk. roku
14.6.2007 - Závěrečný školní koncert
15.6.2007 - školní výlet 4.A - Praha
22.6.2007 - 8.A při poznávání našeho města
2.10.2007 - projektové vyuč. Podzim
31.10. - akce hasiči
31.1. - ani naší škole se nevyhnul Halloween
13.11.2007 - 1.stupeň - projektové vyučování
15.11.2007 - DRUŽINA - skládankové odpoledne
16.11.2007 - návštěva oblastní charity v Oseku
20.11. 2007 - projektové vyučování II.stupeň
23.11. 2007 - návštěva oblastní charity v Oseku 9.B
pasování prvňáků na čtenáře v knihovně
28.11.2007 - Školní turnaj ve floorbalu
6.12.2007 - Mikulášská nadílka v družině
5.12.2007 - Mikuláš ve škole
19.12.2007 - Vánoční koncert
20.12.2007 - vystoupení Zvonků v Máji

školní rok 2005-2006:

Skok vysoký - Německo 2006
Divadlo Most 2006
Exkurze 2006

Login
Username

PasswordJeště zde nemáte účet?
Zde se můžete zaregistrovat.

Zapomněl(a) jste heslo?
Vyžádejte si nové zde.