· DOMŮ May 23 2018 06:58:44
Navigace
INFORMACE O ŠKOLE
AKCE ŠKOLY
NOVINKY
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
ŠKOLSKÁ RADA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
EU ŠKOLÁM - DUM, UM
FOTOGALERIE

KONTAKTY
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
ENGLISH
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Školní preventistka: Mgr. Lucie Husáková
Vážení rodiče,
v naší škole probíhá pro žáky 1. – 9. ročníků Minimální preventivní program zaměřený na
výchovu dětí ke zdravému způsobu života a odpovědnosti za zdraví.
V rámci školního vyučování budou žáci seznámeni s riziky:

• drogových závislostí, alkoholismu a kouření
• kriminality a delikvence
• virtuálních drog
• patologického hráčství
• záškoláctví
• šikanování, vandalismu aj. forem násilného chování
• xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - informační leták

Pravidla pro děti k bezpečnému užívání internetu

Metodická doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí

Informace o problematice šikany

Webové stránky o problematice šikany

Informace o problematice kyberšikany

Dětské krizové centrum

Login
Username

PasswordJeště zde nemáte účet?
Zde se můžete zaregistrovat.

Zapomněl(a) jste heslo?
Vyžádejte si nové zde.