· DOMŮ May 23 2018 06:57:34
Navigace
INFORMACE O ŠKOLE
AKCE ŠKOLY
NOVINKY
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ
PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
ŠKOLSKÁ RADA
ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ JÍDELNA
EU ŠKOLÁM - DUM, UM
FOTOGALERIE

KONTAKTY
DOKUMENTY KE STAŽENÍ
ENGLISH
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Činnost ŠPP po stránce organizační a metodické zajišťuje vedoucí ŠPP.

Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně vzdělávací koncepce školy. Poskytování poradenských služeb na škole se řídí vyhláškou 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění. Právo navštívit ŠPP mají všichni zákonní zástupci podle potřeby.

ŠPP je podřízeno ředitelce školy a ředitelka školy zodpovídá za poskytování poradenských služeb na škole.

Pracovníci ŠPP:

Vedoucí ŠPP: výchovný poradce pro 1.stupeň: Mgr. Milena Lohniská
Výchovný poradce pro 2.stupeň : Mgr. Šárka Jandová
Školní metodik prevence: Mgr. Lucie Husáková
Školní speciální pedagog: Mgr. Lucie Husáková

Kontakty:

Mgr. Milena Lohniská, kabinet č. 14, 1.patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: lohnajar@centrum.cz
Mgr. Lucie Husáková, kabinet č. 14, 1. patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: luciehusakova@seznam.cz
Mgr. Šárka Jandová, kancelář č. 9, přízemí
tel.č. 773 826 342 e- mail: zshamr@zshamr.cz

Konzultační hodiny:

Mgr. Milena Lohniská po: 13.40 - 15.10 h
Mgr. Lucie Husáková út: 13,30 – 14,30 a dle předchozí dohody
Mgr. Šárka Jandová út: 8,00 – 8,45

Na koho se obrátit, když potřebuji poradit?

VÝCHOVNÝ PORADCE
Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, záškoláctví (neomluvená absence), nekázeň.

ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE
Rizikové chování, šikana, kyberšikana, závislostní chování, nekázeň.

ŠKOLNÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOG
Školní neúspěch, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami- úprava podmínek vzdělávání, nekázeň.

ASISTENT PEDAGOGA:
Jedním z podpůrných opatření, které škola využívá, je asistent pedagoga. Asistent pedagoga pracuje ve třídě se všemi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Řídí se pokyny vyučujícího pedagoga a je metodicky veden vedoucím ŠPP.


Cílem ŠPP je přispívat k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně. Je k dispozici žákům, jejich rodičům a všem učitelům.

ŠPP má tuto náplň činností:

* prevenci školní neúspěšnosti; individuální poradenství pro žáky v oblasti výukových potíží a vztahové problematiky;
* odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí;
* primární prevenci rizikového chování;
* kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění;
* péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků;
* průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem;
* poradenskou činnost pro zákonné zástupce;
* metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy;
* poskytování krizové intervence a pomoci při zvládání náročných životních situacích žáků, podporu pro pedagogy při zvládání obtížných situací.


SEBEPOŠKOZOVÁNÍ - informační leták
Komentáře
Nebyly zaslány žádné komentáře.
Poslat komentář
Před zasláním komentáře se přihlašte.
Hodnocení
Hodnotit mohou pouze registrovaní uživatelé.

Prosím přihlašte se nebo se zaregistrujte.

Nebyla zaslána žádná hodnocení.
Login
Username

PasswordJeště zde nemáte účet?
Zde se můžete zaregistrovat.

Zapomněl(a) jste heslo?
Vyžádejte si nové zde.