Obsah

Na základě Usnesení vlády ČR č. 200 ze dne 26. 2. 2021  se zakazuje od  1. 3. do 21. 3. 2021  osobní přítomnost všech žáků na základním vzdělávání v základní škole.  Výuka bude probíhat pouze distančním způsobem.

Školní družina je také mimo provoz.

Upozorňuji, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná! Podle školského zákona je součástí povinné školní docházky a úmyslná absence nebude tolerována!

Školní jídelna bude i nadále v provozu. Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který si mohou odebrat do jídlonosičů pouze v době k tomu určené tj. 11. 30 – 13. 00 h. Obědy si každý žák přihlásí sám. Obědy budou automaticky odhlášeny!

V Litvínově   27.2.2021                                        Mgr. Radka Jirkovská

                                                                                    ředitelka školy