Obsah

Informace pro rodiče žáků 3. – 9. ročníku

Od  4. 1. 2021 bude probíhat distanční výuka pro žáky 3. - 9. ročníku

Vážení rodiče, od 4.1.2021 se žáci 3. - 9. ročníku budou vzdělávat formou distanční výuky. 

Výuka

Žáci se budou vzdělávat dle platného distančního rozvrhu. Kódy k výuce obdrží žáci od svých vyučujících. Rozvrh i kódy budou stejné jako v podzimním období. Žáci, kteří se nemohou online vzdělávat, jsou povinni si docházet pro úkoly do základní školy v čase od 8. -12.00 hodin po domluvě s učiteli. Výuka je povinná! Nepřítomnost musí být řádně a včas omluvena!

Učitelé  si podle potřeby  mohou zvát jednotlivé žáky a rodiče k individuálním konzultacím.

Bude třeba dodržovat hygienická a epidemiologická pravidla.  Nošení roušek pro všechny přítomné v budově školy je povinné!

Žáci si mohou po dohodě s třídním učitelem opět zapůjčit v kanceláři školy netbook.

Školní družina

Školní družina pro žáky 3. – 5. ročníku, kteří jsou do ŠD zapsaní, bude probíhat online přes Google Meet. Kódy žáci dostanou od svých třídních učitelů. Vysílat se bude v době od 13.00 – 15.00 ve dvouhodinových blocích.

Školní jídelna

Školní jídelna bude  dále v provozu. Žáci, kteří se vzdělávají distančním způsobem a zaměstnanci, kteří jsou na home office,  si budou odebírat i nadále jídlo do jídlonosičů a to v čase od 13. 00 – 13.30.

 

Radka Jirkovská, ředitelka školy