Navigace

Obsah

Informace k zápisu

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021

ve městě LITVÍNOV

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 (zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2013 do 31.8.2014 a dětí s odkladem povinné školní docházky), se z důvodu vyhlášeného nouzového stavu pro celou Českou republiku, v LITVÍNOVĚ uskuteční  

v termínu od 1. dubna do 29. dubna 2020.

Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí , zápisový list nebo  žádosti o odklad naleznete na stránkách školy: skola/dokumenty-ke-stazeni/?page=2, kde si je můžete stáhnout a vytisknout, nebo si je vyzvednete v kanceláři školy v pondělí a středu od 8.00 – 11.00 ( mimo 22. 4.).

Žádost o přijetí ( včetně zápisového listu) nebo Žádost o odklad ( včetně zprávy z PPP a vyjádření dětského lékaře) je možno předložit ve stanoveném termínu:

od 1. 4.  - 29. 4. 2020 uvedenými způsoby:

  • datovou schránkou ( 2szzusq)
  • e-mailem s elektronickým podpisem ( zshamr@zshamr.cz)
  • zasláním přihlášky poštou ( ZŠ, Mládežnická 220, 435 42 Litvínov 8 )
  • OSOBNĚ ve dnech 22. 4. a 23. 4. 2020 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu ( z tohoto důvodu si přinesete již vyplněné formuláře)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ve zbylých případech, prosím, okopírujte RL dítěte a přiložte. Ihned po kontrole rodného čísla tuto kopii RL skartujeme. Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného rodiče, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo na jehož základě bude přijato.

Dne 30. 4. 2020 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy.

Všechny informace a dokumenty k zápisu do 1. tříd jsou uvedeny na stránkách školy.

Dne 4. května 2020 budou zveřejněny výsledky zápisu na veřejném místě – dveře hlavní budovy a na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů:  5.5. – 11.5.2020, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři školy.

Předpokládaný termín schůzky budoucích prvňáčků: 18.6.2020 od 16.00 v aule školy

Po ukončení mimořádných opatření proběhne setkání se zapsanými dětmi.

O termínu budete včas informováni na webových stránkách školy a písemným pozváním.