Navigace

Obsah

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 ve městě LITVÍNOV

Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2021/2022 (zápis se týká dětí narozených v období od 1.9.2014 do 31.8.2015 a dětí s odkladem povinné školní docházky), se z důvodu epidemiologické situace  uskuteční  v LITVÍNOVĚ v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021. Dle pokynu Ministerstva školství a mládeže budou zápisy probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí , zápisový list nebo  žádosti o odklad naleznete na webových stránkách školy www.zshamr.cz, kde si je můžete stáhnout a vytisknout nebo si je vyzvednete v kanceláři školy v pondělí a středu od 8.00 – 12.00 hod.

Žádost o přijetí ( včetně zápisového listu) nebo Žádost o odklad ( včetně zprávy z PPP a vyjádření dětského lékaře) je možno předložit ve stanoveném termínu:

od 1. 4.  - 30. 4. 2021 uvedenými způsoby:

  • datovou schránkou ( 2szzusq)
  • e-mailem s elektronickým podpisem ( zshamr@zshamr.cz)
  • zasláním přihlášky poštou ( ZŠ, Mládežnická 220, 435 42 Litvínov 8 )
  • OSOBNĚ ve dnech 14. 4. a 15. 4. 2021 od 8.00 – 16.00 hodin při dodržení vyhlášených bezpečnostních opatření platných pro uvedenou dobu ( z tohoto důvodu si přinesete již vyplněné formuláře)

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při osobním předání žádosti si přineste Váš OP a rodný list dítěte.

Ve zbylých případech, prosím, okopírujte, ofoťte či oskenujte RL dítěte a přiložte.

Je nutné neopomenout vypsat do zápisového listu kontakt na zákonného zástupce, protože Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, na jehož základě bude přijato.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok  2021/2022

  1. Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.  
  2. Naplnění 1.tříd do maximálního počtu  60 dětí (každá třída max. 30 dětí).

Pomocí e-mailu Vás budou kontaktovat paní učitelky ohledně třídní schůzky budoucích prvňáčků, která proběhne v červnu a motivačního pohovoru ( třídní učitelka + rodič + dítě), který proběhne v květnu. Obě setkání proběhnou dle epidemiologické situace osobně či on-line.

Dne 30. 4. 2021 bude zákonným zástupcům dětí umožněno nahlédnout do spisu v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Zákonní zástupci dětí, kterým byla odložena školní povinná školní docházka u předcházejícího zápisu, jsou povinni znovu vyjádřit svůj zájem o vzdělávání u konkrétní školy.

Všechny informace a dokumenty k zápisu do 1. tříd jsou uvedeny na stránkách školy.

Dne 3. května 2021 budou zveřejněny výsledky zápisu na veřejném místě – dveře hlavní budovy a na webu školy.

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání Vašeho dítěte si budete moci vyzvednout v jednom z těchto termínů:  4.5. – 10.5.2021, od 8.00 – 15.00 hodin v kanceláři školy.

Předpokládaný termín schůzky budoucích prvňáčků: 15.6.2021 od 16.00 hod.

Předpokládaný termín schůzky budoucích prvňáčků: 15.6.2021 od 16.00 hod.

Dokumenty ke stažení: skola/dokumenty-ke-stazeni/?page=2

Informace pro rodiče - odklad (1.06 MB)

Zápisový list (1.06 MB)

Žádost o přijetí (31.5 kB)

Žádost o odklad (32.5 kB)

.