Navigace

Obsah

Upozornění:
Z důvodu zajištění větší bezpečnosti školy bude nepovolaným osobám (včetně zákonných zástupců či bývalých žáků) umožněn vstup do budovy pouze v doprovodu pověřeného zaměstnance a po předchozí domluvě, a to pouze o přestávkách. Žáci, kteří přijdou později v době vyučování, budou vpuštěni do budovy v doprovodu paní sekretářky.

inspekční zpráva ČŠI

ČŠI - Protokol o kontrole Typ: PDF dokument, Velikost: 488.17 kB

ČŠI - Inspekční zpráva Typ: PDF dokument, Velikost: 525.62 kB

Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ Typ: PDF dokument, Velikost: 960.88 kB

Charakteristika školy

Naše základní škola se nachází v pěkném a klidném prostředí okrajové části Litvínova. Tato malá škola rodinného typu poskytuje svým žákům kvalitní vzdělání v příjemné atmosféře. Výuka zde probíhá podle školního vzdělávacího programu Škola hravě a zdravě.

* motivační slovní hodnocení žáků v 1. třídě
* výuka čtení genetickou metodou
* výuka anglického jazyka od 1. třídy
* školní družina od 1.-5. třídy
* projektové dny, besedy, exkurze, výuka v přírodě, výlety, návštěvy divadel atd.
* poskytování bezplatné jazykové přípravy pro žáky cizince v Ústeckém kraji

 

Virtuální prohlídka školy

Děkujeme panu P. Baraňákovi za realizaci videa.

PROČ PRÁVĚ K NÁM DO HAMRU?

Zajímá nás, jaký člověk vyroste z našeho žáka, nejen co všechno bude umět
a znát.  Stavíme základy mostu mezi dětstvím a „dospělostí“.

 • Malá rodinná škola se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa.
 • Učíme podle školního vzdělávacího programu „Škola hravě a zdravě“.
 • V 1. třídě vyučujeme čtení a psaní genetickou metodou, která spočívá ve čtení jednotlivých písmen velké tiskací abecedy (S-L-O-V-O). Dítě spojuje hlásky ve slova, rozumí jejich významu ihned od počátku čtení.
 • Žáci se učí číst pomocí hry a prožitků, pohybového a obrazného přepisu významu slov (skládání písmen ze špejlí a drátků, modelování, kreslení, pantomimou).
 • Také při psaní se nejprve používají pouze velká tiskací písmena. Děti tak velmi záhy dokážou napsat téměř cokoli a rády toho využívají (napíší rodičům seznam na nákup, pozvánku na představení do dětského pokoje, poděkování kamarádům za pomoc…).
 • Výhradně slovní hodnocení v 1. třídě umožňuje Vám rodičům i dětem čerpat chuť a motivaci do dalšího učení, přitom se průběžně dovíte, v čem a jakou podporu potřebuje Váš malý školák.
 • Anglický jazyk vyučujeme od počátku školní docházky hravou formou.
 • Podporujeme rozvíjení logického a strategického myšlení pomocí zprostředkovaného učení, metodou FIE již od 1. třídy.
 • Nabízíme mnoho aktivit (kroužků) po vyučování.
 • Školní družina je určena pro všechny žáky 1. stupně.
 • Pro děti s vývojovými poruchami učení je k dispozici individuální pomoc zkušených pedagogů i speciálních pedagogů.
 • Realizujeme projekty rozvíjející tvořivost a práci s informacemi (projektové vyučování, tematické dny) několikrát během školního roku.
 • Sportujeme (cvičíme gymnastiku, lyžujeme, bruslíme, plaveme, hrajeme míčové hry, fotbal), vyjíždíme do přírody a snažíme se poznávat svět i jinak než ve škole.
 • Šetříme životní prostředí, třídíme odpad, pořádáme sběrové akce, kroužek zaměřený na environmentální výchovu.
 • Pedagogická dokumentace je vedena elektronicky a umožňuje rodičům sledovat dění ve škole i prospěch dětí z pohodlí domova.

š

Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově

Díky projektu Modernizace infrastruktury základních škol v Litvínově proběhla rekonstrukce šesti učeben (dvě jazykové učebny, přírodovědná, polytechnická, fyzikálně-chemická učebna a cvičná kuchyňka). Učebny disponují novým nábytkem, interaktivními tabulemi i dalším multimediálním vybavením a moderními učebními pomůckami. Žáci i učitelé mají k dispozici notebooky či iPady (např. v každé jazykové učebně je k dispozici 24 kusů). Byl zřízen bezbariérový přístup v podobě výtahu na vnější fasádě školy a bezbariérové toalety v každém podlaží. Byla vybudována kvalitní Wi-Fi síť pro účely výuky a v neposlední řadě i nový školní rozhlas a hodiny.

..

MŠ BERUŠKA

.  MŠ Beruška je nově vzniklá mateřská škola při Základní škole Litvínov – Hamr, která bude slavnostně otevřena dne .1.9.2023. Její velkou předností je rodinné prostředí, kde všem zaměstnancům školy záleží především na tom, aby zde děti vyrůstaly v lásce, porozumění, v pohodovém a klidném prostředí. Jedná se o jednotřídní školu s kapacitou 24 děti ve věku 3-6 (7) let. Plně kvalifikovaní pedagogové mají dlouholeté zkušenosti v předškolní pedagogice, mají srdce dokořán a preferují inovativní metody a formy vzdělávání. Školní vzdělávací program "Dobrodružství s Beruškou" je zaměřený na celkový rozvoj dítěte, využívá prožitkové učení a kooperaci mezi dětmi v heterogenní třídě. Plně respektuje individuální možnosti apotřeby každého dítěte. Pro předškoláky je pak navíc připraven motivační programpro přípravu na vstup do školy "Beruška a předškoláci". Těšit se můžete na zcela nové, moderní prostředí, prostornou třídu i hernu, originální hračky, didaktické pomůcky a  novou školní zahradu s herními prvky i přímým vstupem do lesa. Právě nedaleký les a rybník přímo nabízí společné cesty za poznáním a dobrodružstvím, které malé předškoláky tolik lákají.

logo