Navigace

Obsah

.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání Typ: PDF dokument, Velikost: 277.13 kB

.

Mateřská škola Beruška: Oáza pro malé dobyvatele

.V červenci 2022 se díky schválení Rady města otevřely dveře pro vybudování zahrady u nově vzniklé Mateřské školy Beruška. S nástupem školního roku začaly nejen úpravy interiéru MŠ, ale i proměny venkovního prostoru. Od prosince do léta 2023 došlo k zaměření zahrady, úpravám terénu a instalaci ohraničujícího plotu. V létě 2023 se mohlo přistoupit k zatravnění pozemku a instalaci herních prvků. Na podzim už probíhaly dokončovací práce a zahrada byla doplněna o okrasný barevný plot, zajišťující bezpečí malých dobyvatelů

Při budování zahrady byly využity zdroje z investičního a rezervního fondu spolu s financemi z provozního příspěvku školy. Finanční injekce od United Energy, a.s. (100 000,- Kč na herní prvek) a ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (35 000,- Kč na lavičky a odpadkové koše) umožnily vybavit zahradu nejen esteticky, ale i funkčně. Díky týmovému úsilí školy, města a firemních partnerů může Mateřská škola Beruška nyní pyšně nabídnout nejen moderní interiér, ale i krásný venkovní prostor, který bude hravým a kreativním hřištěm pro budoucí generace.

MŠ Beruška při Základní škole Litvínov – Hamr má úspěšně za sebou první čtvrtletí od svého slavnostního otevření 1. 9. 2023

.Nová Mateřská škola Beruška, která byla slavnostně otevřena 1. 9. 2023 a je součástí Základní školy a Mateřské školy Litvínov – Hamr, má úspěšně za sebou 1. čtvrtletí. V jednotřídní školce s heterogenním složením a kapacitou 24 dětí si všichni užívají opravdu rodinné atmosféry, klidného prostředí a spousty zajímavých aktivit. Od října chodí Berušky pravidelně 1x týdně plavat. Mateřská škola je zapojena v celonárodním projektu Česko se hýbe – Děti na startu. Je hodně propojena se svou základní školou a společně pořádají spoustu projektových dní. V září to byla Oslava posledního letního dne, v říjnu Cesta za halloweenským pokladem a v listopadu projekt Vidět a být viděn. Nechybí ani pravidelné aktivity pro předškoláky, kteří se už pilně připravují na vstup do prvních tříd, rozvíjí grafomotoriku, matematické představy, komunikační dovednosti a kognitivní funkce v nové metodě MIU „Metoda instrumentálního uvědomování“. Teď už se Berušky naplno připravují na akci Vánoční těšení, kterou si užijí nejen s rodiči v MŠ, ale i v úterý 12.12. od 16.30 hod na náměstí Míru v Litvínově v rámci Krušnohorských Vánoc.

Základní škola v Hamru se konečně dočkala své vlastní mateřské školy

.Dne 1. září byla slavnostně otevřena nová mateřská škola "Beruška". Tato událost byla vskutku historickým okamžikem, neboť Základní škola v Litvínově-Hamru byla od svého vzniku před 64 lety jedinou školou v Litvínově, která dosud neměla svou vlastní mateřskou školu.
Po přivítání dětí a rodičů a úvodních proslovech Mgr. Radka Jirkovská společně s paní starostkou Mgr. Kamilou Bláhovou slavnostně přestřihly pásku, čímž školku symbolicky otevřely. Na slavnostním otevření byla přítomna i místostarostka Litvínova, Květuše Hellmichová, za Odbor sociálních věcí a školství Mgr. Veronika Knoblochová, vedoucí odboru, dále pak Bc. Petra Reifová a Bc. Jaroslava Oplová.
Kromě města se na financování mateřské školy podílela i společnost UNITED ENERGY, a.s., která věnovala škole částku 100 000,- Kč. Tato částka bude využita na zakoupení herních prvků na hřiště a zahradu, ze které je přímý vstup dětí do lesa, což dětem poskytne příležitost pro kontakt s přírodou a výlety do okolí. Kapacita školky činí 24 dětí a jedná se o jednotřídku.
Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení, aby mohli tuto důležitou událost společně oslavit, a drobné dárky v podobě skleniček medu, který pochází z blízkého Včelařství Řehákovi. Děti dostaly na památku balónky a trička s obrázkem berušky.
Otevření mateřské školy "Beruška" představuje důležitý krok v rozvoji města a poskytne rodičům a dětem v Hamru novou možnost kvalitního vzdělávání a péče.

Fotografie ve fotogalerii MŠ. (Děkujeme paní M. Šafářové.)

.