Navigace

Obsah

Poslední letní týden

.Užili jsme si poslední letní týden v MŠ. Poprvé jsme s dětmi obešli celou stezku podél Nové vody, kde nechyběly oblíbené závody v běhu, poskoky, přelézání překážek a pozorování měnící se přírody, objevili jsme i mraveniště. Ve třídě už jsme se začali pomalu chystat na příchod podzimu, kreslili a stříhali jsme první barevné podzimní lístečky. Také jsme malovali berušky, které s námi odletěly domů. Ve čtvrtek za námi přišla paní učitelka Petra ze školy s projektem KIVA a povídali jsme si o našich pocitech, kreslili jsme smajlíky, popisovali jsme situace, kdy jsme prožívali radost a zda nám bylo třeba někdy i smutno a proč. Pátek patřil oslavě  posledního letního dne a užili jsme si ho tedy parádně. Do školky jsme si přinesli věci, které nám připomínají léto, takže někdo přišel třeba rovnou i v plavkách, nechyběly ani klobouky, brýle, nafukovací míče, rukávky, zkrátka všechny možné letní doplňky. Udělali jsme si také velkou třídní módní přehlídku a poté jsme se poprvé byli podívat na velké kamarády ve škole. Navštívili jsme 5.třídu s paní učitelkou Míšou, ředitelnu a paní kuchařky ve školní jídelně. Nakonec jsme si ještě postavili ve třídě indiánské týpí a užili jsme si pořádný společný letní tanec.
 

.

Základní škola v Hamru se konečně dočkala své vlastní mateřské školy

.Dne 1. září byla slavnostně otevřena nová mateřská škola "Beruška". Tato událost byla vskutku historickým okamžikem, neboť Základní škola v Litvínově-Hamru byla od svého vzniku před 64 lety jedinou školou v Litvínově, která dosud neměla svou vlastní mateřskou školu.
Po přivítání dětí a rodičů a úvodních proslovech Mgr. Radka Jirkovská společně s paní starostkou Mgr. Kamilou Bláhovou slavnostně přestřihly pásku, čímž školku symbolicky otevřely. Na slavnostním otevření byla přítomna i místostarostka Litvínova, Květuše Hellmichová, za Odbor sociálních věcí a školství Mgr. Veronika Knoblochová, vedoucí odboru, dále pak Bc. Petra Reifová a Bc. Jaroslava Oplová.
Kromě města se na financování mateřské školy podílela i společnost UNITED ENERGY, a.s., která věnovala škole částku 100 000,- Kč. Tato částka bude využita na zakoupení herních prvků na hřiště a zahradu, ze které je přímý vstup dětí do lesa, což dětem poskytne příležitost pro kontakt s přírodou a výlety do okolí. Kapacita školky činí 24 dětí a jedná se o jednotřídku.
Pro všechny přítomné bylo připraveno občerstvení, aby mohli tuto důležitou událost společně oslavit, a drobné dárky v podobě skleniček medu, který pochází z blízkého Včelařství Řehákovi. Děti dostaly na památku balónky a trička s obrázkem berušky.
Otevření mateřské školy "Beruška" představuje důležitý krok v rozvoji města a poskytne rodičům a dětem v Hamru novou možnost kvalitního vzdělávání a péče.

Fotografie ve fotogalerii MŠ. (Děkujeme paní M. Šafářové.)

.

.