Navigace

Obsah

Adaptační program MŠ Beruška

Postupná adaptace nově přijatých dětí na prostředí školy je jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV.

Vstup každého dítěte do mateřské školy patří významným událostem v životě dítěte i celé rodiny, jde o velkou změnu v dosavadního režimu, kdy se prvně stává součástí nového společenství.

Co prožívá dítě v adaptaci:

 • přichází první odloučení od rodičů
 • zvyká si na zcela nový režim dne
 • učí se žít ve zcela novém kolektivu a poznává nové prostředí
 • pozvolna přijímá nová pravidla a režimové momenty třídy
 • získává důvěru k paní učitelce a ostatním zaměstnancům školy

Jak nejlépe podpoří rodiče své dítě v době adaptace:

 • mějte dostatečný čas - jak na společný příchod do MŠ, tak při odchodu z MŠ, nestresujte dítě spěchem
 • zpočátku jen krátký pobyt v MŠ - v prvních dnech je velkým úspěchem, když dítě zvládne odloučení od vás třeba jen na 2 hodiny, čím dříve získá důvěru, že se pro něj brzy vrátíte, tím bude jeho adaptace v MŠ pohodovější a rychlejší, domluvte se a důvěřujte paní učitelce, jak vaše dítě adaptaci ve školce zvládá a společně se pak dohodněte na dalším postupu podle potřeb dítěte
 • ranní předávání neprodlužujte - rozlučte se, vytvořte si váš vlastní rituál, ale zbytečně neprodlužuje ranní loučení ve dveřích třídy, v dítěti to vyvolává větší lítost nad vzájemným odloučením

Co dělat, když zpočátku je vše bez problémů, pak přijdou slzičky

 • dítě již poznává, že docházka do MŠ už je napořád, začíná plakat, dejme tomu opět čas, překonejme toto citlivé období, je to zcela přirozená součást adaptačního cyklu

Nová adaptace z důvodu nemoci

 • adaptaci někdy ztěžují opakující se nemoci, dítě je prvně v kolektivu, jeho imunitní systém ještě není uzavřený a je vůči chorobám méně odolný
 • dítě potřebuje vaši zvýšenou pozornost, naslouchejte projevům jeho těla, upřednostněte vždy dítě před prací, nedoléčené dítě přispívá k nekonečnému koloběhu nemocí a tím k protahování adaptace

Jak pomáhá škola s adaptací dětí

 • Den otevřených dveří - ještě před zápisem a nástupem do MŠ si můžete přijít prohlédnout třídu, hernu a prostory školy, děti si tu mohou pohrát a budete mít prostor k zodpovězení všech dotazů
 • Úvodní schůzka s rodiči nově přijatých dětí -  obvykle se koná v červnu, tentokrát už bez dětí a týká se informací o provozu školy, aktualizace údajů, ekonomické agendy, nástupu a organizaci k nástupu dětí do MŠ v září a k zodpovězení dotazů rodičů
 • Tištěné informace - při úvodní schůzce dostanou rodiče veškeré potřebné informace v tištěné podobě
 • Láskyplný přístup -  empatické učitelky, laskaví zaměstnanci, citlivé přijetí, otevřená náruč, tolerance,  respektování individuálních potřeb dítěte a jeho momentálního naladění
 • dítě si v adaptačním režimu může donést do MŠ vlastní hračku, přinese si tak kus něčeho známého z domova