Navigace

Obsah

..

.

Úplata za stravné a předškolní vzdělávání

 

účet školy: 36633491/0100
variabilní symbol: přiděluje vedoucí školní jídelny každému dítěti zvlášť pí. Blanka Oplerová
(tel. č. 773 826 345)
Do poznámek pro příjemce uveďte: MŠ + jméno dítěte.
Platba za stravné a předškolní vzdělávání musí být uhrazena nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce.
Prosím, plaťte poplatky společně tj. stravné i úplatu. Platbu neplaťte složenkou na České poště!
Děti s povinným předškolním vzděláváním neplatí úplatu za předškolní vzdělávání, hradí pouze stravné.

Stravné od 1. 5. 2024
Stanovení normativu na potraviny pro MŠ:
Platba je závislá na věku dítěte - věkové kategorii na 1 den.

1. kategorie 2-6 let:
Přesnídávka 14,-
Oběd 27,-Kč
Svačina 13,- Kč
Měsíční záloha se stanovuje na částku 1140,- Kč.

2. kategorie 7 let, děti s OŠD:
Přesnídávka 15,-
Oběd 30,-Kč
Svačina 13,-
Měsíční záloha se stanovuje na částku 1 220,- Kč.

Úplata za předškolní vzdělávání
Měsíční platba: 450,- Kč,
od 1. 9. 2024 bude 570,- Kč.