Navigace

Obsah

Úplata za stravné a předškolní vzdělávání

 

účet školy: 36633491/0100
variabilní symbol:
 přiděluje vedoucí školní jídelny každému dítěti zvlášť, pí. Blanka Oplerová (tel.č. 773 826 345)
Do poznámek pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Platba za stravné a předškolní vzdělávání musí být uhrazena nejpozději 25. dne předcházejícího měsíce (t.j. první platba proběhne v srpnu 2023 a poslední v květnu 2024).
Prosím, plaťte poplatky společně tj. stravné i úplatu. Platbu neplaťte složenkou na České poště! Předškolní děti neplatí úplatu za předškolní vzdělávání, hradí pouze stravné.  
Stravné
Stanovení normativu na potraviny pro MŠ:
Platba je závislá na věku dítěte - věkové kategorii na 1 den.
1. kategorie 2-6 let: 
                                   Přesnídávka    13,-Kč
                                   Oběd               27,-Kč
                                   Svačina          11-Kč Celkem: 1071,- Kč
Měsíční záloha se stanovuje na částku 1070,- Kč.

2. kategorie 7 let:    
                                  Přesnídávka     14,-Kč
                                  Oběd                30,-Kč
                                  Svačina            11,-Kč Celkem: 1155,- Kč
Měsíční záloha se stanovuje na částku 1 150,- Kč.
 

Úplata za předškolní vzdělávání
Měsíční platba: 450,- Kč