Obsah

.

ZÁPIS DO MŠ BERUŠKA 2024

Zápis do MŠ se uskuteční:

PONDĚLÍ 6.5. od 9:00 -11:00 a od 14:00 -16:00hod
ÚTERÝ    7.5. od 9:00 - 11:00 hod
 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 pěti let.

Zápisy budou probíhat osobní formou v mateřské škole.

S sebou přineste:

  1. Vyplněnou přihlášku
  2. Potvrzení od praktického lékaře o řádném očkování dítěte
  3. Rodný list dítěte
  4. Vyplněný zápisní list dítěte

Povinnost doložení řádného očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let).

Zákonný zástupce dále doloží kopii doporučení školského poradenského zařízení (případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty budou pro Vás připravené  v kanceláři ZŠ.

Moc se na Vás všechny těšíme

 

 

                                                                         Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy

.