Navigace

Obsah

Ochrana oznamovatelů (whistleblowing)

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují  porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.
Škola, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.
Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitelka školy určila příslušnou osobou p. Blanku Dohnalovou.
Příjem oznámení probíhá:
- písemně elektronicky – zshamrdohnalova@seznam.cz (do předmětu e-mailu napište
whistleblowing )
- písemně v listinné podobě – na adresu Blanka Dohnalová, Základní škola a Mateřská
škola Litvínov- Hamr, Mládežnická 220, okres Most (nutno označit „Whistleblowing –
NEOTEVÍRAT“)
- ústně osobně – budova základní školy, Litvínov- Hamr, Mládežnická 220 (sekretariát)
- ústně telefonicky – na čísle 773 826 346
Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

Směrnice č.55 o ochraně oznamovatelů (2.93 MB)