Navigace

Obsah

OP JAK - Aktivní škola hrou

.Aktivní škola hrou - CZ.02.02.XX/00/22_002/0005769
Období:  1.7.2023 - 31.12.2025
Příspěvek: 1 313 250,- Kč
Cíl: podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a  dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.

Šablony jsou zaměřené na osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání žáků ZŠ, podporu žáků s odlišným mateřským jazykem.