Navigace

Obsah

.

Díky projektu Podpora kvality vzdělávání - ZŠ Hamr pod evidenčním číslem 0156/PODSKOL/2022 získá naše škola 8 135 364 Kč. Tento projekt byl zahájen v září 2022 a bude probíhat až do srpna 2025. Již v měsíci září díky projektu byli žáci sedmi tříd z 1. stupně na adaptačním pobytu v Opárně. Od října probíhají každý měsíc akce zaměřené na posílení spolupráce s rodiči. Od ledna bude škola díky projektu financovat  asistenty pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním, školního speciálního pedagoga a kariérového poradce.Z těchto peněz budou dále financovány zážitkové vzdělávací programy pro žáky, vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace a  bude probíhat doučování žáků.