Navigace

Obsah

Kariérové poradenství

Kariérová poradkyně: Mgr. Šárka Jandová


Konzultační hodiny:
Místnost č.14, úterý 10.00-14.00 hod., středa 7.00-11.00 hod., nebo po předchozí domluvě.
Kontakt: jandova@zshamr.cz
Kariérová poradkyně zajišťuje:
- poskytování dlouhodobé individualizované podpory žákům a jejím zákonným
zástupcům
- podporu motivace žáků k dalšímu vzdělávání, volbě povolání či zaměstnání
- koordinaci spolupráce mezi ZŠ a SŠ
- depistáž žáků ohrožených předčasným ukončením vzdělávání
- spolupráci se zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými nebo
poradenskými pracovníky
- výběr SŠ

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení 2024 Typ: PPTX dokument, Velikost: 79.26 kB

Webové stránky k přijímacímu řízení

Odkaz: www.prihlaskynastredni.cz

Tyto stránky budou hlavním zdrojem informací jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak i pro základní školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Ale již nyní tam najdete potřebné informace i nejčastější otázky a odpovědi k přihláškám.

Aktuální informace pro vycházející žáky 2023–2024

Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na SŠ od 1.1.2024

 Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.
  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.
  • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
  • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
  • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

 Celý dokument: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-odsouhlasila-digitalizaci-prijimaciho-rizeni-na?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+zkou%C5%A1ky

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/389-terminy-konani-jednotne-prijimaci- zkousky-ve-skolnim-roce-2023-2024

Den otevřených dveří na Střední škola technické Most, Dělnická 21, Velebudice, Most
Prohlídka školy a dílen
14.11.2023   9:00-17:00
16.1.2024     9:00-17:00
6.2.2024       9:00-17:00

Přehled škol v okrese Most (žáci dostanou i v tištěné podobě):

SŠ okr. Most (379.44 kB)

SŠ se sport. zaměřením (951.93 kB)

Obory E (349.04 kB)
Upozorňuji na změny, ke kterým došlo v nabídce oborů na SŠ v okrese Most a ve vedení školy:
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
78-42-M/01 Technické lyceum – obor není v nabídce  
Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov spol. s r. o.
Změna ve vedení školy: dříve Ing. Michal Tarant, nyní Mgr. Daniel Urik


Podávání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2023
(přihlášku vydává ZŠ, nutno požádat)