Navigace

Obsah

Kariérové poradenství

Kariérová poradkyně: Mgr. Šárka Jandová


Konzultační hodiny:
Místnost č.14, úterý 10.00-14.00 hod., středa 7.00-11.00 hod., nebo po předchozí domluvě.
Kontakt: jandova@zshamr.cz
Kariérová poradkyně zajišťuje:
- poskytování dlouhodobé individualizované podpory žákům a jejím zákonným
zástupcům
- podporu motivace žáků k dalšímu vzdělávání, volbě povolání či zaměstnání
- koordinaci spolupráce mezi ZŠ a SŠ
- depistáž žáků ohrožených předčasným ukončením vzdělávání
- spolupráci se zákonnými zástupci žáků a s dalšími pedagogickými nebo
poradenskými pracovníky
- výběr SŠ

Informace k přijímacímu řízení

Přijímací řízení 2024 Typ: PPTX dokument, Velikost: 79.26 kB

Webové stránky k přijímacímu řízení

Odkaz: www.prihlaskynastredni.cz

Tyto stránky budou hlavním zdrojem informací jak pro uchazeče a jejich zákonné zástupce, tak i pro základní školy. Webové stránky se budou postupně doplňovat dalšími potřebnými informacemi. Ale již nyní tam najdete potřebné informace i nejčastější otázky a odpovědi k přihláškám.

Aktuální informace pro vycházející žáky 2023–2024

Informace pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich zákonné zástupce platné od 1. 1. 2024 Typ: PDF dokument, Velikost: 39.74 kB

Vláda odsouhlasila digitalizaci přijímacího řízení na SŠ od 1.1.2024

 Novela má být účinná od 1. 1. 2024, uchazeči by tak měli mít možnost přihlašovat se elektronicky na SŠ už v příštím roce.

Digitalizace přijímacího řízení na střední školy přinese tyto hlavní změny:

  • Evidence všech přihlášek, jak do maturitních oborů, tak oborů s výučním listem v jednotném informačním systému.
  • Možnost podat v 1. a ve 2. kole přihlášky až na 3 školy (až 5 v případě podání přihlášek do oborů vzdělání s talentovou zkouškou), toto se bude týkat oborů vzdělání s maturitní zkouškou i oborů vzdělání s výučním listem.
  • Zachování 2 pokusů možnosti konat testy jednotné přijímací zkoušky (JPZ), a to nově i pro uchazeče, kteří se hlásí pouze na jeden maturitní obor.
  • Střední školy nebudou mít zákonnou povinnost zohlednit jako jedno z kritérií přijímacího řízení výsledky předchozího vzdělávání ze ZŠ, zůstane však možnost toto kritérium použít.
  • Školní část přijímacích zkoušek bude skládána v průběhu delšího období, a to i před konáním JPZ.
  • Systém bude bezprostředně po vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek (JPZ a školní části) řediteli středních škol na základě prioritizace uchazeče přiřazovat uchazeče ke konkrétním školám.

 Celý dokument: 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-odsouhlasila-digitalizaci-prijimaciho-rizeni-na?highlightWords=p%C5%99ij%C3%ADmac%C3%AD+zkou%C5%A1ky

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky na SŠ
https://www.cermat.cz/aktuality/aktualita/389-terminy-konani-jednotne-prijimaci- zkousky-ve-skolnim-roce-2023-2024

Den otevřených dveří na Střední škola technické Most, Dělnická 21, Velebudice, Most
Prohlídka školy a dílen
14.11.2023   9:00-17:00
16.1.2024     9:00-17:00
6.2.2024       9:00-17:00

Přehled škol v okrese Most (žáci dostanou i v tištěné podobě):

SŠ okr. Most (379.44 kB)

SŠ se sport. zaměřením (951.93 kB)

Obory E (349.04 kB)
Upozorňuji na změny, ke kterým došlo v nabídce oborů na SŠ v okrese Most a ve vedení školy:
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace
78-42-M/01 Technické lyceum – obor není v nabídce  
Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov spol. s r. o.
Změna ve vedení školy: dříve Ing. Michal Tarant, nyní Mgr. Daniel Urik


Podávání přihlášek na obory s talentovou zkouškou do 30.11.2023
(přihlášku vydává ZŠ, nutno požádat)

POZOR- ZMĚNY, ÚPRAVY

Střední školy v okrese Most - po úpravě!!! Typ: PDF dokument, Velikost: 401.24 kB

Vážení rodiče, milí žáci,
došlo k některým úpravám u středních škol a oborů s denní formou vzdělávání:
Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková
organizace

79-41-K/81   Gymnázium – navýšen počet přijímaných žáků z 30 na 33
79-41-K/41   Gymnázium – snížen plánovaný počet přijímaných žáků z 60 na 33
Soukromá hotelová škola Bukaschool, s.r.o.
65-42-M/01   Hotelnictví (změna názvu ŠVP: dříve „GAST – hotelnictví s turismem;
Stevard/stevardka – GLOBAL), nyní „GAST – hotelnictví s turismem“
Poznámka ke škole: byla vypuštěna informace o poskytování kapesného na
zahraničních praxích a informace o sponzoringu školného
Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání, s. r. o.
Změna výše stravného z 800 Kč na 900 Kč
Střední odborná škola podnikatelská, s. r. o.
63-41-M/01   Ekonomika a podnikání – snížen plánovaný počet přijímaných žáků
z 50 na 45
Stravování: škola již nenabízí (důvodem je plánované stěhování)
Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov, spol. s r. o.
23-41-M/01   Strojírenství – navýšen plánovaný počet přijímaných žáků z 20 na 22
23-51-H/01   Strojní mechanik – navýšen plánovaný počet přijímaných žáků z 10 na
11
23-56-H/01   Obráběč kovů – navýšen plánovaný počet přijímaných žáků z 10 na 11
Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní
akademie, Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Most,
příspěvková organizace

75-41-M/01   Sociální činnost – navýšen plánovaný počet přijímaných žáků z 20 na
30
78-42-M/03   Pedagogické lyceum – navýšen plánovaný počet přijímaných žáků z 30
na 60
 Informace najdete i u jednotlivých škol na webových stránkách, Š.Jandová.

.

.