Obsah

Zábavná chemie

V rámci spolupráce se střední školou Schola Humanitas navštěvují pravidelně naši žáci odpolední kroužek chemie pod vedením Ing. R. Koulové. V rámci praktického cvičeni si žáci zdokonalují své vědomosti a dokáží je aplikovat v praxi. Na kroužek chodí žáci s nadšením, těší se na zajímavé pokusy, které jsou pro ně připraveny.
Mgr. Ing. H. Hakalová