Navigace

Obsah

.

Díky projektu Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy proběhlo na naší ZŠ v LitvínověHamru od ledna do června 2022  328 hodin doučování. Celkem bylo podpořeno v 21 skupinách 79 žáků napříč všemi ročníky. Škola tímto programem získala 82 000 Kč, které byly vyplaceny pedagogům formou DPP. Žáci si během celého pololetí doplňovali a procvičovali chybějící znalosti ze všech předmětů. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci byli s doučováním spokojeni a většina z nich se opět přihlásila na doučování, které bude probíhat v následujícím období.

 

.

.

.