Navigace

Obsah

.

.

.

.

.

.

Pro podporu výuky a rozvoje informačních a počítačových dovedností v hodinách českého jazyka bylo pro potřeby žáků pořízeno 30 tabletů a 8 notebooků. Tablety a mobilní telefony využívame velmi často, a to nejen k procvičování učiva. V současné době je velmi důležité vést žáky ke správné práci s informacemi, k tomu, aby je uměli nejen vyhledávat, ale i zpracovávat, vyhodnocovat jejich kvalitu a využívat je ve svém životě.

.

Díky poskytnutí finančních prostředků v rámci Národního plánu obnovy naše Základní škola Litvínov – Hamr získala na Prevenci digitální propasti 487 000 Kč na období leden 2023 a prosinec 2023. Tyto prostředky budou využity na pokročilé digitální pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky. Během výuky ICT si žáci rozšíří informatické a digitální myšlení a to nejen v běžných hodinách informatiky, ale i v ostatních předmětech v rámci rozvoje digitálních kompetencí.

.

Díky projektu Doučování žáků škol realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy proběhlo na naší ZŠ v LitvínověHamru od ledna do června 2022  328 hodin doučování. Celkem bylo podpořeno v 21 skupinách 79 žáků napříč všemi ročníky. Škola tímto programem získala 82 000 Kč, které byly vyplaceny pedagogům formou DPP. Žáci si během celého pololetí doplňovali a procvičovali chybějící znalosti ze všech předmětů. Všichni žáci a jejich zákonní zástupci byli s doučováním spokojeni a většina z nich se opět přihlásila na doučování, které bude probíhat v následujícím období.

 

.

.

.

.