Navigace

Obsah

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky:

  1. děti, s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy
  2. naplnění 1. tříd do maximálního počtu 60 dětí ( každá třída 30 dětí).