Navigace

Obsah

Rozhodnutí o přijetí (1.06 MB)

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění školní docházky na Základní školu
Litvínov-Hamr pro školní rok 2021/2022:
1) Děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové
školy.
2) Naplnění 1. tříd do maximálního počtu 60 dětí (každá třída max. 30 dětí).