Obsah

Zapojení ZŠ a MŠ do projektů ve školním roce: 2023/2024

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

OP JAK

Aktivní škola hrou

DVPP, podpora cizinců, zážitkové aktivity

7/2023 -12/2025

1 313 250,-

NPO – prevence digitální propasti

 

Pořízení mobilních digitálních technologií

1.1.2023-31.12.2023

487 000,-

Jazyková příprava

 

Jazyková podpora žáků cizinců

9 / 2023 – 12 / 2023

19 350,-

NPO - Podpora kvality vzdělávání ZŠ Hamr

Doučování, zážitkové aktivity, asistenti pedagoga, spec. pedagog, kariérový poradce

9/2022-8/2025

8 135 364,-

KiVa

Účast na výzkumně ověřeném programu prevence šikany na ZŠ v ČR

9/2023 – 6/2024

 

MAP III

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

2022/2023

 

MAP OPJAK

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV

6/2023

 

Ovoce do škol a mléko do škol

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2023-6/2024

 

Sportovní čtyřlístek - bruslení

Bruslení 2.r.

neproběhlo

 

Sportovní čtyřlístek - gymnastika

Gymnastika 1.r.

9/2023 – 12/2023

 

Sportovní čtyřlístek - lyžování

Lyžování 5.r.

Leden 2024

 

Sportovní čtyřlístek - plavání

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2023

 

Women for women

 

Podpora žáků ze soc. slabších rodin obědové služby

11/2023 – 6/2024

145 700,-

Celé Česko čte dětem

 

Čtení pro žáky 1. st.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

 

Mezinárodní výroba a výměna záložek 1.stup+ 2.stup.

11/2023

 

Memorandum o spolupráci

 

Spolupráce se 7.ZŠ Most – podpora projektu – Nástavba odborných učeben

5/2023 – 12/2025

 

 

OVOV

 

 

Sportovní výkony celá ZŠ

9/2023 – 6/2024

 

T - mobile běh

 

Projekt sportovní zdatnosti od T-mobile

6/2024

 

Život dětem

Sbírka- prodej předmětů

9/2023 – 6/2024

 

Dnes jím jako

 

 

Seznámení žáků s některou z chudých či rozvojových zemí a přiblížit jim zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v této zemi 

3/2023 – 6/2023

 

Fond sidus

Sbírka - prodej magnetických záložek, upomínkových předmětů

10/2023

 

Klub nadaných dětí při ZŠ Litvínov – Hamr – Mensa

 

Rozvoj logického myšlení a sociálních dovedností žáků v nadáním

9/2023 – 6/2024

 

Spolupráce s Badatelskou akademií

 

Vzdělávací projekt pro systémovou práci s dětmi 1.stupně ZŠ

9/2023 – 6/2024

 

NPI + Unicef Ukrajina

 

Stážemi ke sdílení příkladů inspirativní praxe

10/2023 – 6/2024

 

Sofa + Unicef

Tvorba karet KID – vytipování ohrožených žáků

4/2023 – 6/2024

 

Projekt Signály

 

Podpora rodin se znevýhodněním – spolupráce se sociálním pracovníkem

9/2023 – 6/2024

 

Kellnerova nadace

Projekt „Pomáháme školám k úspěchu“ – účast na akcích a aktivitách - náslechy

11/2023 – 6/2024

 

Děti na startu

 

Podpora pohybových dovedností v MŠ

9/2023 – 6/2024

 

Zapojení školy do projektů ve školním roce: 2022/2023

 

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

Šablony III.

Aktivní škola – projektové dny, kluby pro žáky, doučování, speciální pedagog

7/2021 – 6/2023

680 333,-

OP JAK

Aktivní škola hrou

DVPP, podpora cizinců, zážitkové aktivity

7/2023 -12/2025

1 313 250,-

Výzva 075

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

1.1.2020-31.12.2022

 

3 939 396,-

NPO – prevence digitální propasti

Pořízení mobilních digitálních technologií

1.1.2023-31.12.2023

487 000,-

NPO - doučování

Doučování žáků po

Covid 19

1.1.2023 – 31.8.2023

147 840,-

Výzva 047

Modernizace infrastruktury ZŠ Janov a ZŠ Hamr

6 - 12/2022

18 443 874,63

Jazyková příprava

 

Jazyková podpora žáků cizinců

9 / 2022 – 12 / 2023

 

NPO - Podpora kvality vzdělávání ZŠ Hamr

Doučování, zážitkové aktivity, asistenti pedagoga, spec. Pedagog, kariérový poradce

9/2022-8/2025

8 135 364,-

KiVa

Pilotáž přenositelnosti výzkumně ověřeného programu prevence šikany na ZŠ v ČR

9/2022 – 6/2023

 

MAP III

 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III

2022/2023

 

MAP IV - OPJAK

Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV

6/2023

 

IKAP II

 

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotností v Ústeckém kraji

11/2020-

3/2023

429 000,-

Ovoce do škol a mléko do škol

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2022-6/2023

 

Sportovní čtyřlístek - bruslení

Bruslení 2.r.

neproběhlo

 

Sportovní čtyřlístek - gymnastika

Gymnastika 1.r.

9/2022 – 11/2022

 

Sportovní čtyřlístek - lyžování

Lyžování 5.r.

březen 2023

 

Sportovní čtyřlístek - plavání

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2022

 

Obědy do škol III

 

Podpora žáků ze soc. slabších rodin

9/2022 – 6/2023

76 807,50

 

 

 

 

 

Celé Česko čte dětem

 

Čtení pro žáky 1. st.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

 

Mezinárodní výroba a výměna  záložek 1.stup+ 2.stup.

11/2022

 

Memorandum o spolupráci

 

Spolupráce se 7.ZŠ Most – podpora projektu – Nástavba odborných učeben

5/2023 – 12/2025

 

 

OVOV

 

 

Sportovní výkony celá ZŠ

9/2022 – 6/2023

 

T - mobile běh

 

Projekt sportovní zdatnosti od T-mobile

6/2023

 

Život dětem

Sbírka- prodej předmětů

9/2022 – 6/2023

 

Bádám, bádáš, bádáme - Voda

 

Projekt – Schola Humanitas

9/2022-12/2022

 

Fond sidus

Sbírka - prodej magnetických záložek

10/2022

 

Dnes jím jako

 

 

Seznámení žáků s některou z chudých či rozvojových zemí a přiblížit jim zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v této zemi 

3/2023 – 6/2023

 

 

Zapojení školy do projektů ve školním roce: 2021/2022

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

Šablony III.

 

6/2023

680 333,-

Výzva 075

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

1.1.2020-31.12.2022

 

3 939 396,-

Projekt 047

Modernizace školy

6/2022

 

Doučování

 

MŠMT – podpora žáků po Covid 19

9 – 12/2021

47 804,-

Jazyková příprava v ZŠ

 

 

MŠMT – podpora cizinců - doučování

9/2021 – 6/2022

10 500,-

O2 – Chytrá škola

Osvěta – prevence rizikové virtuální komunikace

 

6/2020-12/2021

80 000,-

IKAP II

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v ústeckém kraji

11/2020-

3/2023

429 000,-

Ovoce do škol a mléko do škol

 

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2021-6/2022

 

Sportovní čtyřlístek – bruslení

 

Bruslení 2.r.

leden – březen 2022

 

Sportovní čtyřlístek – gymnastika

 

Gymnastika 1.r.

9/2021 – 11/2021

 

Sportovní čtyřlístek – lyžování

 

Lyžování 5.r.

únor 2022

 

Sportovní čtyřlístek – plavání

 

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2021

9 600,-

 

KIVA

 

Prevence rizikového chování

2022/2023

 

Putování za prevencí

 

HOP – Hravě o prevenci – ústecký kraj - besedy

9/2021 – 12/2021

29 970,-

Obědy do škol III

 

 

Podpora žáků ze soc. slabších rodin

6/2022

103 517,-

Celé Česko čte dětem

 

Čtení pro žáky 1. st.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

Mezinárodní výroba a výměna  záložek 1.stup+ 2.stup.

11/2021

 

 

OVOV

 

 

Sportovní výkony  celá ZŠ

 

 

T - mobile běh

 

Projekt sportovní zdatnosti od T-mobile

9/2021

 

Život dětem

Sbírka- prodej předmětů

9/2021 – 6/2022

 

Edugrand

 

Žádost o grant - Edubus

od 9/2021

 

Fond sidus

Sbírka - prodej magnetických záložek

10/2021

 

Desatero k prevenci

 

Projekt MŠMT - prevence

9/2021 – 12/2021

 

Putováním za prevencí hravě II

I pro školní rok 2022/2023 získala ZŠ Litvínov – Hamr grant na prevenci rizikového chování v oblasti podpory zdravého způsobu života, a to ve výši 32 997 Kč. Zdravotní ústav v Ústí nad Labem díky této dotaci uskuteční pro žáky 1. – 7. ročníků besedy na tato témata: Hravě o hygieně, Hravě zdravě o duši a Hravě do pohody.

http://www.kr-ustecky.cz

O2 CHYTRÁ ŠKOLA

.I pro školní rok 2020/2021 získala ZŠ Hamr grant z dotačního programu O2 Chytrá škola. Tématem je opět zvyšování počítačové a informační gramotnosti žáků, pedagogů a rodinných příslušníků.
V tomto školním roce budou z tohoto programu financovány především vzdělávací besedy pro žáky
4. – 9. ročníků, pokračovat bude další vzdělávání pedagogických pracovníků a počítáme i s menší vzdělávací akcí pro prarodiče. O všech chystaných akcích budete průběžně informováni na webových stránkách školy.

Mgr. Lucie Husáková, školní metodik prevence rizikového chování

https://www.o2chytraskola.cz/grantovy-program

Zapojení školy do projektů ve školním roce: 2020/2021

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

Šablony III.

 

9/2021

 

Výzva 075

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

1.1.2020-31.12.2022

 

3 939 396,-

Projekt 047

Modernizace školy

6/2022

 

O2 – Chytrá škola

Osvěta – prevence rizikové virtuální komunikace

6/2020-6/2021

80 000,-

IKAP II

 

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v ústeckém kraji

11/2020-

3/2023

429 000,-

Ovoce do škol a mléko do škol

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2020-6/2021

 

Sportovní čtyřlístek - bruslení

Bruslení 2.r.

neproběhlo

Covid 19

Sportovní čtyřlístek - gymnastika

Gymnastika 1.r.

9/2020 – 12/2020

 

Sportovní čtyřlístek - lyžování

Lyžování 5.r.

neproběhlo

Covid 19

Sportovní čtyřlístek - plavání

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2020

9 600,-

 

Podpora vzdělávání cizinců

Podpora ČJ u cizinců

1-12/2020

140 244,-

Pedagogický grant – Unipetrol

 

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek

9/2020

40 000,-

Obědy do škol II

 

Podpora žáků ze soc. slabších rodin

9/2020

434 511,-

Plavecký výcvik - doprava

Doprava na plavecký výcvik pro 3. a 4. ročník

9/2020

5 472,-

 

Celé Česko čte dětem

Záložka do knihy spojuje školy

OVOV

T - mobile běh

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

Život dětem

Bádám, bádáš, bádáme

Fond Sidus

 

Zapojení školy do projektů ve školním roce: 2019/2020

Název

Charakteristika

Období

Částka cca

Šablony II.

Doučování, FIE, Badatelský klub, spec.pg., DVPP, vzájemné hospitace

1/2019-12/2020

1 044 514,-

Šablony III.

 

1/2021

 

Výzva 075

Podpora kvality vzdělávání v Litvínově

1.1.2020-31.12.2022

 

3 939 396,-

Sportuj ve škole

Tělocvik navíc pro žáky ŠD

1-12/2020

 

O2 – Chytrá škola

Osvěta – bezpeční na internetu, digitání gramotnost

6/2019-11/2020

41 000,-

Ovoce do škol a mléko do škol

Ovoce a mléko zdarma – celá ZŠ

9/2019-6/2020

 

Sportovní čtyřlístek - bruslení

Bruslení 2.r.

11/2019 – 2/2020

 

Sportovní čtyřlístek - gymnastika

Gymnastika 1.r.

9/2019 – 1/2020

17 000,-

Sportovní čtyřlístek - lyžování

Lyžování 5.r.

3/2019

90 800,-

Sportovní čtyřlístek - plavání

Plavání 3.-4.r.

9 –12/2019

 

 

Podpora vzdělávání cizinců

Podpora ČJ u cizinců

1-12/2020

140 244,-

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji DVPP

Adaptační kurzy žáků

5-12/2020

49 960,-

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji besedy pro žáky

Besedy pro žáky

5-12/2020

29 970,-

Pedagogický grant - Unipetrol

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek

9/2019

40 000,-

 

 

 

 

 

Celé Česko čte dětem

Čtení pro žáky 1. st.

 

 

Záložka do knihy spojuje školy

Mezinárodní výroba a výměna  záložek 1.stup+ 6.A,7.AB

 

 

 

OVOV

 

 

Sportovní výkonycelá ZŠ

 

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

 

celá ZŠ

 

 

 

 

 

 

Život dětem

Sbírka- prodej předmětů

9/2019 – 6/2020

 

Veselé zoubky

Prevence a osvěta žákům 1. ročníku

2020

 

IKAP 1 ÚK

Metodické skupiny vedené kraj.metodiky,  oblast biologická (gramotnost)

 

 

IKAP

Schola Humanitas – laboratorní práce

( spolupráce SŠ a ZŠ)

 

 

KAP 1

Krajský akční plán OMS – odborná metodická skupina

2019-2020

 

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

Skutečně zdravá škola – zapojení do iniciativy ke snížení plýtvání jídla v ŠJ

9/2019-6/2020

 

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň – seznámení s vrstevníky z chudých zemí

 3/2020

 

Výuka přírodních věd nově

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

9/2019-6/2020

 

Fond sidus

Sbírka - prodej magnetických záložek

11/2019

 

Ptačí hodinka

Zapojení do sčítání ptactva

1/2020

 

O2 Chytrá škola

o2
Prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola budou pro skupinu  zákonných zástupců žáků a pro celý pedagogický sbor školy realizovány vzdělávací aktivity z oblasti prevence kyberšikany, bezpečného užívání internetu apod. Besedy a workshopy na výše uvedená témata se uskuteční v prvním čtvrtletí školního roku 2019/2020. 
Mgr. Husáková, školní metodik prevence
 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1687291

Základní škola Litvínov - Hamr získala v rámci dotačního programu Ústeckého kraje dvě dotace na aktivity spojené s prevencí rizikového chování. První dotace bude využita na zajištění besed pro žáky 3. - 9. ročníků. Tématem besed je bezpečné chování v kyberprostoru a kyberšikany. Z druhé dotace bude financováno specializované studium pro školního metodika prevence.  

https://www.kr-ustecky.cz/

Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji

  • Zvyšování odborných znalostí a kompetencí pedagogů v problematice primární prevence a řešení rizikových projevů chování.
  • Specializační studium pro školní metodiky prevence – akreditované MŠMT 250 hodinové studium.
  • Adaptační kurzy žáků

Práce i pro mě

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/18_090/0012509
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnanosti CS osob s nízkou úrovní kvalifikace v lokalitě Litvínov a okolí. Pomocí klíčových aktivit projektu jako jsou Aktivizační program, individuální poradenství, rekvalifikace, zprostředkování zaměstnání a přímé podpory ve formě dotovaných pracovních projekt zajistí aktivizaci účastníků pro vstup na TP, zvýšení kvalifikace zapojených osob, znovuzačlenění a jejich uplatnění na TP.
Z tohoto projektu jsou na naší škole zaměstnány 2 osoby na dobu 7 měsíců.

Pedagogický grant - Unipetrol

Grant pro pedagoga na badatelský kroužek.

Celé Česko čte dětem

Výsledek obrázku pro celé česko čte dětem Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti  číst".

Záložka do knihy spojuje školy

                               

Knihozvna Jiřího Mahena v Brně a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlašují k Mezinárodnímu měsíci školních knihoven 2018 9. ročník česko-slovenského projektu pro základní školy a osmiletá gymnázia Záložka do knihy spojuje školy: Pohádky, bajky, pověsti a příběhy ne znají hranice.

Ovoce a mléko do škol

  

Ovoce a zelenina do školCílemm projektu Ovoce a zelenina do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.
Cílem projektu Mléko do škol je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních.

OVOV

ovov l Odznak všestrannosti, s původním delším názvem Odznak všestrannosti olympijských vítězů, založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji Robert Změlík a Roman Šebrle. Hlavním cílem odznaku je všestranný sportovní rozvoj žáků. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, ale mohou být vedeny v klubech jednostranně, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme společně s učiteli dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných.

Sportovní čtyřlístek

Projekt města Litvínova pro žáky 1.st. ZŠ. Rozvoj pohybových aktivit v oblasti gymnastiky, bruslení, lyžování a plavání.

TextovPodpora vzdělávání cizinců

Účelem programu je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí a žáků-cizinců a úprava podmínek pro jejich vzdělávání.

Recyklohraní aneb ukliďme si svět

recyklohraní Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

fs

Sportuj ve škole

Sportuj ve škole Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě!

Život dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.

 

Veselé zoubky

veselé zoubky Stejně jako v minulých letech připravila společnost dm i pro osmý ročník dm preventivního programu „Veselé zoubky“ soutěž o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního kazu“.

IKAP

 ikap Projekt je zaměřen na implementaci intervencí KAP 1 ÚK prostřednictvím přímé a cílené podpory škol. Budou prohloubena partnerství škol a firem, podpořeny gramotnosti i společné vzdělávání. Realizována bude řada motivačních aktivit ke studiu polytechniky např. kroužky, programy vzájemného učení, soutěže i nákup vybavení. Do projektu je zapojeno 58 středních, 105 základních a cca 20 mateřských škol. SPC a soukromé školy jsou partneři s finančním podílem. Projekt je komplementární s projektem IKAP A.

Skutečně zdravá škola - Miluji jídlo, neplýtvám

j Cílem je trvale snížit množství odpadu ze školní jídelny.  Škola, která se zapojí do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám, vypracuje akční plán, ve kterém si stanoví konkrétní cíl snížení množství odpadu z jídelny a ten se snaží naplňovat. Pravidelně sleduje a zveřejňuje ukazatele.

Dnes jím jako….

Osvětová kampaň pro základní školy -  obrázek o tom, jak se žije u nás a v jiných zemích. Program „Dnes jím jako" probíhá letos již po osmé a je zaměřen na Indii. Učitelům má pomoci jednoduše a zábavnou formou vzdělat své žáky, zajistit jim povědomí o situaci v rozvojové zemi a pomoci tím k zamyšlení, že můžeme svět kolem nás měnit.

Ptačí hodinka

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

Výuka přírodních věd nově

Celostátní spolupráce při tvorbě metodik výuky Př pro 6. ročník, metodika výuky chemie 8. a 9. ročník

Ukončené projekty:

Šablony II Výzva č. 02_18_063.

šablony

2019-2020

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II  Výzva č. 02_18_063.

Projekt  Učíme se myslet s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0010919 ve výši 1 044 514 ,- Kč je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní cíle projektu:
Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě.
Stručný popis:
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podporu rozvojových aktivit.

Šablony I  Výzva č. 02_16_022.

Díky Výzvě 02_16_022 vzniklo ŠPP,  kde působí speciální pedagog. Bylo možné zrealizovat zařazení  žáků  se speciálními  vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomocí extrakurikulárních aktivit (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy). Byl podpořen  osobnostně  profesní rozvoj  pedagogů prostřednictvím  dalšího  vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Byly zakoupeny pomůcky pro žáky (netbooky, deskové hry), bylo vybaveno ŠPP.

 

Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách,
č.j.:MSMT - 28 283/2018


Termín: 1.1.2019 - 31.12. 2019,
částka: 87 395,- Kč - finance na učební pomůcky pro cizince a doučování

Adopce na dálku

Je populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora dětí z chudých rodin v rozvojových zemích za účelem jejich vzdělávání a obživy dárci z vyspělých zemí.

Obědy pro děti

Společnost WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. - OBĚDY PRO DĚTI. Cílem Projektu je pomoci dětem, které se ocitly v takové životní situaci, kdy si jejich rodiče nemohou dovolit zaplatit jim obědy ve školních jídelnách. Finanční příspěvek však zásadně není poskytován přímo rodinám dětí, ale prostřednictvím základních škol či školních jídelen tak, aby se obědy dostaly opravdu k potřebným dětem a pomoc nemohla být zneužita.

Minisčítání

Minisčítání je jednou z aktivit ČSÚ, jejichž cílem je zvyšování statistické gramotnosti. Zábavně naučná forma má pomoci dětem a mládeži zlepšit vnímání statistiky jako nástroje, který umí pojmout a popsat každodenní život.