Navigace

Obsah

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovnými poradci školy jsou: Mgr. Milena Lohniská pro 1.stupeň a Mgr. Šárka Jandová pro 2.stupeň.

Pomůžeme vám při řešení:
- volby povolání, přihlášek na střední školy
- výchovných problémů
- vzdělávacích problémů, dyslektických obtíží
Žáci mohou kontaktovat výchovného poradce v dopoledních hodinách každý pracovní den.

Pevně stanovené konzultační hodiny:
Mgr. Milena Lohniská, místnost č. 30,14
pondělí 11.50 - 12.35 , středa 13.40 - 14.25

Mgr. Šárka Jandová, kabinet č. 14,1. patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: jandova@zshamr.cz

čtvrtek 12.45-13.30 hod. a dle předchozí domluvy

Je možné se domluvit individuálně podle potřeby i na tel. 773 826 346
nebo e-mail: zshamr@zshamr.cz


Další odkazy:
Informace pro absolventy najdete na www.infoabsolvent.cz

Web pro všechny aktivní lidi http://www.neflakamse.cz/

Alternativní program na podporu rodiny:
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Tř.Budovatelů 2957
Most 434 01
Telefon: +420 774 680 013
E-mail: os.mosty@seznam.cz
Internetová poradna pro rodiče i žáky (bezplatná)
www.raddar.cz

Textový Informace pro vycházející žáky ve školním roce 2021/2022editor

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře

Termíny pro přijímací řízení na střední školy (dále také „SŠ“) a konzervatoře (včetně termínů přijímacích a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Pro 1. kolo přijímacího řízení ve školním roce 2021/2022 platí zejména:

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou se podávají do 30. listopadu 2021

• přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se podávají do 1. března 2022

• uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání s talentovou zkouškou a až na dva obory vzdělání bez talentové zkoušky; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí;

• termín pro talentové zkoušky do oborů středního vzdělávání s talentovou zkouškou je stanoven v pracovních dnech od 2. do 15. ledna 2022; pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února 2022;

• termín pro talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatoři je stanoven v pracovních dnech od 15. do 31. ledna 2022;

• termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky je stanoven v pracovních dnech v období od 22. do 30. dubna 2022;

přijímací zkoušky (jednotné i školní) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky se konají v pracovních dnech v období od 12. do 28. dubna 2022; v tomto termínu se rovněž koná jednotná zkouška do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

Povinné jednotné zkoušky se konají v oborech vzdělání s maturitní zkouškou s výjimkou oborů zkráceného studia a oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v rámcovém vzdělávacím programu kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou, a to pro všechny formy vzdělávání.

Termíny do čtyřletých oborů:

1. řádný termín - 12. dubna 2022

2. řádný termín - 13. dubna 2022

Náhradní termíny:

 1. náhradní termín - 10 května 2022

2. náhradní termín - 11. května 2022
Jednotné testy jsou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen „Centrum“) a výsledky jsou zaslány školám, a to nejpozději 28. dubna 2022.

Školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.

Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Zápisový lístek bude vydán ZŠ v únoru, termín bude upřesněn.

Užitečné odkazy:

Informace o vybrané SŠ najdete nejlépe:

 

 

 

Žáci, kteří se rozhodli pro SŠ, na které se koná talentová zkouška (obory s talentovou zkouškou a gymnázia se sportovní přípravou) informují výchovnou poradkyni nebo třídního učitele nejpozději do 9. 11. 2021. ZŠ Hamr vytiskne přihlášku, kterou si žák vyzvedne, vyplní a musí podat na vybranou školu do 30. 11. 2021. Zkontrolujte si, zda na přihlášce musí být potvrzení od lékaře.

Informace o talentových zkouškách musí SŠ zveřejnit nejpozději do 31.10.2021 na svých webových stránkách.

Informace o vybrané SŠ najdete zde:

Informace k talentovým zkouškám