Navigace

Obsah

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Výchovnými poradci školy jsou: Mgr. Milena Lohniská pro 1.stupeň a Mgr. Šárka Jandová pro 2.stupeň.

Pomůžeme vám při řešení:
- volby povolání, přihlášek na střední školy
- výchovných problémů
- vzdělávacích problémů, dyslektických obtíží
Žáci mohou kontaktovat výchovného poradce v dopoledních hodinách každý pracovní den.

Pevně stanovené konzultační hodiny:
Mgr. Milena Lohniská, místnost č. 30, 33
úterý 12.35 - 13.30

Mgr. Šárka Jandová, kabinet č. 14,1. patro
tel.č. 773 826 344 e- mail: jandova@zshamr.cz

úterý 10.00 - 11.40 hod. a dle předchozí domluvy

Je možné se domluvit individuálně podle potřeby i na tel. 773 826 346
nebo e-mail: zshamr@zshamr.cz


Další odkazy:
Informace pro absolventy najdete na www.infoabsolvent.cz

Web pro všechny aktivní lidi http://www.neflakamse.cz/

Alternativní program na podporu rodiny:
o.s. Mosty – sociálně psychologické centrum
Tř.Budovatelů 2957
Most 434 01
Telefon: +420 774 680 013
E-mail: os.mosty@seznam.cz
Internetová poradna pro rodiče i žáky (bezplatná)
www.raddar.cz

Informace pro vycházející žáky ve školním roce 2022/2023

Milí žáci, vážení rodiče,
na tomto místě najdete informace, které se vztahují k přijímacím zkouškám. Jsou zde vloženy dokumenty, které budou průběžně doplňovány. Držím palce při výběru škol.

POZOR!!!
Pokud žák podává přihlášku do oboru s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky na vybranou střední školu do 30. listopadu 2022 (musíte včas požádat třídního učitele nebo kariérového poradce o tisk přihlášek).
Termín pro podání přihlášek do denní formy vzdělávání je do 1. března 2023.
Přihlášky žáci obdrží spolu s pololetním vysvědčením. Přihlášky na střední školy se odevzdávají osobně nebo poštou (nejlépe doporučeným dopisem). Pro první kolo přijímacího řízení lze podat nejvýše dvě přihlášky (přihlášky vytiskne žákům naše základní škola).
Termíny konání jednotné zkoušky (pro maturitní obory) jsou stanoveny centrálně.
- čtyřleté obory a nadstavbové studium: 13. 4. a 14. 4. 2023
- šestiletá a osmiletá gymnázia: 17. 4. a 18. 4. 2023
- náhradní termíny: 10. 5. a 11. 5. 2023
Termíny konání talentové zkoušky
- talentové zkoušky na umělecké školy: 2.1.-15.1.2023
- talentové zkoušky na gymnázia se sportovní přípravou: 2.1-15.1.2023
- talentové zkoušky na konzervatoře: 15.1.-31.1.2023
Zápisový lístek
Pokud byl uchazeč přijat ke vzdělávání na střední škole, musí svůj úmysl stát se žákem této školy potvrdit zápisovým lístkem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisové lístky si zákonný zástupce vyzvedne na ZŠ v únoru, termín bude upřesněn.
Další informace týkající se přijímacího řízení na SŠ najdete v dokumentech na webu školy.
Mgr. Šárka Jandová, kariérový poradce
e-mail: jandova@zshamr.cz
Konzultační hodiny v úterý od 10.00- 12.00 hod. (po předchozí domluvě) nebo po dohodě i v jiný den a hodinu.

Informace o středních školách, dnech otevřených dveří at. najdete v dokumentech ke stažení:

skola/dokumenty-ke-stazeni/?page=2

Kam po devítce - informace: https://kampodevitce.cz/newslettery-registrace/

Ke stažení: Užitečné odkazy na webové stránky: (97.58 kB)

 

.

Seznam vystavovatelů 21. ročníku regionálního veletrhu středního vzdělávání SOKRATES 1

6.–7. 11. 2022; Sportovní hala Most

ŠKOLY
1. Česká zahradnická akademie Mělník – střední škola a vyšší odborná škola, příspěvková organizace
(MĚLNÍK)
2. Gymnázium a Střední průmyslová škola, Duchcov, příspěvková organizace (DUCHCOV)
3. Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace (LITVÍNOV)
4. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1,
příspěvková organizace (TEPLICE)
5. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace (MOST)
6. Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. (MOST)
7. Soukromá obchodní akademie, spol. s r.o. (ŽATEC)
8. Soukromá střední škola pro marketing a ekonomiku podnikání s.r.o. (MOST)
9. Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akadamie a Střední zdravotnická škola, Chomutov,
příspěvková organizace (CHOMUTOV)
10. Střední odborná škola InterDACT s.r.o. (MOST)
11. Střední odborná škola podnikatelská, s.r.o. (MOST)
12. Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
(LITVÍNOV)
13. Střední odborná škola veterinární, mechanizační a zahradnická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,
České Budějovice, Rudolfovská 92 (ČESKÉ BUDĚJOVICE)
14. Střední odborná škola, Litvínov-Hamr, příspěvková organizace (LITVÍNOV-HAMR)
15. Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, příspěvková organizace (MOST)
16. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace (CHOMUTOV)
17. Střední průmyslová škola elektrotechnická a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, spol. s.r.o.
(ŽATEC)
18. Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková
organizace (ÚSTÍ NAD LABEM)
19. Střední průmyslová škola Strojírna Litvínov spol. s r.o. (LITVÍNOV)
20. Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o. (MOST)
21. Střední škola EDUCHEM a.s. (MEZIBOŘÍ)
22. Střední škola letecké a výpočetní techniky, Odolena Voda, U Letiště 370 (ODOLENA VODA)
23. Střední škola Pohoda, s.r.o. (LITOMĚŘICE)
24. Střední škola technická, gastronomická a automobilní Chomutov, příspěvková organizace (CHOMUTOV)
25. Střední škola technická, Most, příspěvková organizace (MOST)
26. Střední uměleckoprůmyslová škola a Základní umělecká škola Zámeček s.r.o. (PLZEŇ)
27. Vyšší odborná škola ekonomická, sociální a zdravotnická, Obchodní akademie, Střední pedagogická škola
a Střední zdravotnická škola, Most, příspěvková organizace (MOST)
28. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35,
příspěvková organizace (ÚSTÍ NAD LABEM)