Navigace

Obsah

. MŠ Beruška je nově vzniklá mateřská škola při Základní škole Litvínov – Hamr, která bude slavnostně otevřena dne 1.9.2023. Její velkou předností je rodinné prostředí, kde všem zaměstnancům školy záleží především na tom, aby zde děti vyrůstaly v lásce, porozumění, v pohodovém a klidném prostředí. Jedná se o jednotřídní školu s kapacitou 24 děti ve věku 3-6 (7) let. Plně kvalifikovaní pedagogové mají dlouholeté zkušenosti v předškolní pedagogice, mají srdce dokořán a preferují inovativní metody a formy vzdělávání. Školní vzdělávací program "Dobrodružství s Beruškou" je zaměřený na celkový rozvoj dítěte, využívá prožitkové učení a kooperaci mezi dětmi v heterogenní třídě. Plně respektuje individuální možnosti apotřeby každého dítěte. Pro předškoláky je pak navíc připraven motivační programpro přípravu na vstup do školy Beruška a předškoláci. Těšit se můžete na zcela nové, moderní prostředí, prostornou třídu i hernu, originální hračky, didaktické pomůcky a  novou školní zahradu s herními prvky i přímým vstupem do lesa. Právě nedaleký les a rybník přímo nabízí společné cesty za poznáním a dobrodružstvím, které malé předškoláky tolik lákají. Den otevřených dveří bude probíhat dne 18.4.2023 od 9.00 do 16.00 hodin. Více na www.zshamr.cz .

ZÁPIS DO MŠ BERUŠKA 2023

 

Zápis do MŠ se uskuteční 3. května 2023 od 9.00 - 16.00 a 4. května 2023 od 9.00 -12.00 hodin.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 pěti let.

Zápisy budou probíhat osobní formou v mateřské škole.

S sebou přineste:

  1. Vyplněnou přihlášku
  2. Potvrzení od praktického lékaře o řádném očkování dítěte
  3. Rodný list dítěte
  4. Vyplněný zápisní list dítěte

Povinnost doložení řádného očkování se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let).

Zákonný zástupce dále doloží kopii doporučení školského poradenského zařízení (případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami).

Pokud nemáte možnost tisku, veškeré potřebné dokumenty budou pro Vás připravené  v kanceláři ZŠ od  24. 4. 2023.

 

Moc se na Vás všechny těšíme

 

 

                                                                         Mgr. Radka Jirkovská, ředitelka školy

.