Obsah

Zápis

Každý rok na jaře se koná zápis do 1. tříd, ani letos tomu nebylo jinak. Ve dnech 10. – 11. 4. 2019 se opět otevřely pomyslné brány naší školy budoucím prvňáčkům a jejich rodičům. Děti byly vítány skřítky, kteří je přiváděli až do tříd, kde probíhal zápis. Budoucí prvňáčci plnili různé úkoly a odpovídali na otázky paní učitelek. Všechno zvládli s úsměvem a odnášeli si novou zkušenost a dárečky, které dostali za odměnu.
Děkuji Všem zaměstnancům a žákům školy za organizaci a příjemný průběh zápisu. Poděkování také patří Lukášovi Egerovi ze třídy 6.B za fotografování a dokumentaci zápisu.
Mgr. Daniela Urbanová, ZŠ Litvínov-Hamr