Obsah

Den Země

Dne 23. 4. 2021 na naší škole proběhl online formou projektový den Den Země. Žáci 2. stupně si na první teoretické hodině povídali o vybraném tématu (voda, vzduch, půda) s žáky 9. třídy. Druhou vyučovací hodinu řešili ve skupinách pomocí aplikace Google Meet různé úkoly. Vyplňovali pracovní listy,