Navigace

Obsah

Skupinový výjezd pedagogů 2020

Díky projektu Podpora kvality vzdělávání v Litvínově, vedeným pod registračním číslem CZ.02.3.61/0.0./0.0./19_075/0016437 se pedagogický sbor zúčastnil ve dnech 28.8. - 30.8.2020 skupinového výjezdu. Pedagogové načerpali inspiraci a mnoho nových znalostí, které využijí při své práci v hodinách vlastivědy, dějepisu, přírodopisu, prvouky, výtvarné výchovy atp. Navštívili zámek Buchlovice, zahrady v Kroměříži a propast Macochu. Zúčastnili se teambuildingových aktivit zaměřených na prevenci syndromu vyhoření a diskutovali nad problémem inkluze.